Blogosfera, Kobieta

Świadczenie rodzicielskie – jakie zmiany przyniesie 2016 rok?

7 września 2015

Na piątkowej debacie rodzinnej, która odbyła się w Kancelarii Premiera zostały nam przybliżone nowe projekty, które wchodzą w życie z poczatkiem 2016 roku. Jednym z takich projektów jest projekt z rządowego pakietu rodzinnego świadczenia rodzicielskie.

Pierwszy rok po narodzinach dziecka jest kluczowy zarówno dla niego, jak i samych rodziców. Powołany do życia projekt świadczenia rodzicielskiego daje równe szanse na wsparcie, bez względu na formę zatrudnienia. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka) mają rodzice będący pracownikami – w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Również osoby, które nie są pracownikami ale posiadają ubezpieczenie chorobowe (przedsiębiorcy, którzy sami opłacają sobie składki lub osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe) mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników.

Uprawnień takich nie mieli do tej pory bezrobotni, osoby pracujące na podstawie umów cywilno – prawnych, rolnicy czy studenci. Od początku 2016 roku to się zmieni. Dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z urlopów rodzicielskich, rząd przygotował specjalne wsparcie. Co miesiąc, przez rok po urodzeniu dziecka, dostaną po 1000 zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka świadczenie będzie przysługiwało odpowiednio dłużej – 65 tygodni w przypadku bliźniąt, 67 tygodni w przypadku trojaczków, 69 tygodni w przypadku czworaczków i maksymalnie 71 tygodni w przypadku pięcioraczków i większej liczby dzieci. Świadczenie będzie im przysługiwało bez względu na osiągany dochód.

Osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński miałby być niższy od świadzenia rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do 1000 zł. Dotyczy to zarówno rodziców zatrudnionych na etat lub część etatu, rolników, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielkie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Będą to bezrobotni (niezależnie czy są zarejstrowani w urzędzie pracy), studenci i rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie będzie przysługiwać matce dziecka. Natomiast w przypadku skrócenia pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka. Podobnie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Ponadto świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało:

 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), w przypadku objęcia dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – d0 ukończenia 10. roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku zycia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Będzie to kwota 1000 zł miesięcznie i nie będzie ona uzależniona od kryterium dochodowego. Jest to kwota netto – świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom.

JAK DŁUGO BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wsparcie finansowe będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka. W przypadku wieloraczków okres ten będzie wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie rodzicielskie będą mogli otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. W takim przypadku świadczenie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1. roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

W JAKICH PRZYPADKACH NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje matce, ojcu lub osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Świadczenie nie przysługuje rodzicowi dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka lub rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jeśli nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez tzw. gminne organy właściwe, realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Gminny organ właściwy to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W praktyce świadczenia rodzinne w gminach realizowane są najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miast/gmin. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, zacznie obowiązywać wraz z wejściem w życie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2016 roku. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku, kiedy świadczenie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia dziecka (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej dzieci – prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

A CO O ZMIANACH MYŚLĄ SAME KOBIETY

Jak łatwo się domyślić, nowelizacja ma swoich fanów, ale także przeciwników. Przeciwnicy  twierdzą, że ta nowa ustawa jedynie zachęci do prokreacji margines społeczny. Szerząca się patologia zacznie szukać sposobu na łatwy zarobek. Tysiąc złotych miesięcznie skutecznie zachęci do powoływania kolejnych dzieci na świat. Są również tacy, którzy mówią, że po roku życia nowej ustawy, zaobserwujemy zwiększoną liczbę porzuceń, pobić czy wręcz zabójstw dzieci. Ja mam ogromną nadzieję, że to czarnowidztwo jedynie, a świadczenia rodzicielskie trafią przede wszystkim do tych, którzy z racji pracy na śmieszne umowy, wciąż odkładają macierzyństwo na później. Bo ani zasiłku po ciąży, ani tym bardziej powortu do pracy. Wierzę, że większość kobiet wolałaby mieć stabilną sytuację na rynku pracy, niż jakiekolwiek czasowe świadczenia rodzicielskie. Uważam, że nikt o zdrowych zmysłach nie zdecyduje się na dziecko wyłącznie z powodu tego tysiąca (dziecko to o wiele większy wydatek), co innego gdy zasiłek rodzicielski traktujemy w formie dodatku – tak, wówczas możemy liczyć na to, że od stycznia 2016 roku młodzi rodzice będą mieli lżej i przy kompletowaniu wyprawki i przy codziennych potrzebach malucha. I temu właśnie przyklaskuję.

Podobne wpisy

209 komentarzy

 • Reply oczekując 7 września 2015 at 11:37

  My mamy syna 5 lat i zdecydowaliśmy się na drugie dziecko. Termin wypada na marca. I bardzo się cieszę z tego mąż pracuje sam, zarabia do 5 tys. A ja niestety nie mogłam powrócić po poprzedniej ciąży bo pracowałam na dwie zmiany od 6 do 22

  A nasze przedszkola są czynne do 17.

  • Reply Tosinkowo 7 września 2015 at 17:45

   I bardzo dobrze, że ustawa wchodzi w życie. Takim rodzinom jak Wasza z pewnością należy się taka pomoc.

  • Reply Marta 7 stycznia 2016 at 11:25

   u nas też troszkę podobnie, główne zarobki są ze strony męża, a moje z umowy na zastępstwo, dla której nie przewidziano zasiłku macierzyńskiego. Więc się cieszę że też coś w końcu będziemy mieli za te przepracowane prawie 1,5 roku.

   Pozdrawiam!

 • Reply www.dwapluscztery.pl 7 września 2015 at 12:32

  Jak dla mnie to nie tędy droga…. Dawanie nie rozwiąże problemu

  • Reply Tosinkowo 7 września 2015 at 17:42

   Pewnie nie, ale wiesz ja szukam pozytywów i myślę, że do roku czasu życia dziecka właśnie ten tysiąc pozwoli zapewnić mu lepszy byt. Poza tym, ja wykorzystałabym ten rok względnego spokoju, na szukanie drogi po łatwiejszym starcie.

 • Reply czytelniczka 7 września 2015 at 16:16

  mam nadzieje ze sie zalapie na ta ustawe termin na luty ale u mnie to raczej wyrownanie do 1000 bo umowa na czas okreslony do dnia porodu a potem od zusu i w przypadku zarabiania przez meza niecalych 2000zł 1000 zł sie przyda tym bardziej ze przy dwojce dzieci sa juz wyzsze wydatki

  • Reply Tosinkowo 7 września 2015 at 17:41

   No pewnie, że się przyda. Wydatki z posiadaniem dzieci są ogromne.

 • Reply Nianio born to be wild 7 września 2015 at 19:31

  Myślę, że to dobry krok w kierunku stabilizacji i zrównania wszystkich dając im te same świadczenia. Chciałabym tez inne tego typu kroki ale bardziej by dawano ludziom „wedkę” a nie „rybę”

  • Reply Tosinkowo 22 września 2015 at 09:02

   Tak, ja też tak właśnie myślę.

 • Reply Anna Gregorowicz 7 września 2015 at 21:06

  Zgadzam się z czarną wizją niestety, zdecydowanie nie tędy droga! Poza tym jest tyle dróg, żeby mądrzej wydać te pieniądze…
  mamazpowolania.blogspot.com

  • Reply Tosinkowo 22 września 2015 at 09:03

   No ja zdecydowanie nie jestem tu czarnowidzącą, tak jak pisałam już w którymś z komentarzy – mając spokój w głowie w pierwszym roku życia dziecka, mogłabym skupić się na tym, co później.

 • Reply Rivulet 8 września 2015 at 10:41

  Jak dla mnie rewelacja, tak powinno być. W ogóle mamy rezygnujące z pracy, żeby zostać w domu z dziećmi, powinny mieć jakąś pomoc finansową. Ale jeśli tego póki co nie ma, to niech chociaż w tym pierwszym okresie…
  Nie rozumiem czarnowidzów, patologia patologią zostanie, a takie świadczenie wielu normalnym rodzinom pomoże zdecydować się na dziecko (wystarczy popatrzeć, ile kosztują pampersy, ubranka dla niemowląt itd, żeby się zorientować, że ten tysiąc to tylko kropla w morzu potrzeb początkujących rodziców).
  Dawanie nie rozwiąże problemu, są też takie argumenty. Ale co tu jest problemem? To, że rodziny chcą mieć dzieci, ale boją się, że nie podołają finansowo? Problemem nie jest niezaradność rodziców, ale niskie pensje, brak dobrej pracy i koszmarne ceny produktów dla dzieci. Najbardziej obciążający jest właśnie pierwszy rok z noworodkiem, bo wtedy trzeba kupować najwięcej. Potem jest łatwiej. Więc ten tysiąc będzie wsparciem właśnie wtedy, kiedy potrzeba.
  Ja sama się cieszę, bo nie pracuję zawodowo, tylko właśnie jestem w domu z dzieciakami (nie dlatego, że nie chce mi się do pracy chodzić, ale dla mnie ważniejsze jest bycie dla męża i dzieci, nasz wybór), a myślimy o kolejnym potomstwie :) Pewnie, mogłabym pracować w tym czasie, np w nocy, żeby wspomóc nasze finanse – już widzę siebie wrzeszczącą na wszystkich dookoła i sfrustrowaną, bo po całym dniu ogarniania dzieci i domu jeszcze bym się zajmowała pracą zawodową, podczas gdy mój mąż by po pracy po prostu odpoczywał – chyba nie tędy droga? Żeby pracować, musiałabym wynająć opiekunkę i większość zarobionych pieniędzy na nią wydać. A tego nie chcę i wolę zostać w domu i sama wychowywać moje dzieci.
  Jeśli państwo powinno pomagać, to właśnie między innymi rodzinom z dziećmi. Banał, ale te dzieci naprawdę są przyszłością narodu…

  • Reply Tosinkowo 22 września 2015 at 09:12

   Tak, dokładnie mam takie same odczucia. Też nie wydaje mi się, żeby ta wizja tysiąca rozpuściła na tyle społeczeństwo, by rozmnażali się bezmyślnie i na potęgę. Jak wiemy, tysiąc to kropla w morzu potrzeb. Owszem na start świetnie: bo pieluchy, bo szczepienia i cała wyprawka. Po roku względnej stabilizacji (ten tysiąc przekazany na potrzeby dziecka, z pewnością dziecko utrzymać pozowoli, pomijam tu szczególne przypadki), musimy całą odpowiedzialność za utrzymanie dziecka wziąć na siebie. Tysiąc to za mało, by myśleć drogą:”powołam na świat dziecko i na tym zarobię”. Z drugiej strony przez ten rok, możemy już szukać spokojnie alternatywy na przyszłość, na czas „po świadczeniu”. Podałaś siebie za przykład. No właśnie, w takim przypadku to świadczenie jak najbardziej jest uzasadnione i pomocne. Można pójść do pracy i w pierwszym roku życia dziecka, ale jeśli nie mamy babci, czy darmowego żłobka, wypłatę należałoby oddać opiekunce. Ostatnim zdaniem podsumowałaś idealnie. Ja jestem za świadczeniem. Poza tym irytuje mnie nieco postawa krajanów. Nie dają źle, dają – też nie tak jak powinni. Może warto poczekać i zobaczyć, co ta zmiana przyniesie.

 • Reply Bożena Jędral 8 września 2015 at 17:15

  Jak dla mnie znów jest to pomoc tym, co doją państwo, ale to tylko moje zdanie.

  • Reply Tosinkowo 22 września 2015 at 09:12

   Myślę, że niekoniecznie. Ale to moje zdanie :)

  • Reply milena 5 grudnia 2015 at 20:34

   no przepraszam bardzo,choć nie mam za co… nie doję państwa,nie pobieram rodzinnego,nie otrzymuję zasiłków,żyję z pensji męża. więc uważa Pani że mojemu dziecku się nie należy? a czym.moje dziecko różni się od innych dzieci??? na pierwsze nie otrzymałam grosza,zostałam bez niczego (mimo,że zrezygnowałam z pracy żeby zająć się chorą mamą i pobierałam zasiłek w kwocie 520 zł miesięcznie), to przynajmniej drugie niech coś z tego ma.

   • Reply Marta 5 grudnia 2015 at 20:52

    Mileno życzę Ci z całego serca byś dostała to świadczenie.

    • Reply milena 2 stycznia 2016 at 16:46

     Dziękuję :)

     • Anna Meus 15 kwietnia 2016 at 13:33

      Pani Marto ile czasu ma ops na wydanie decyzji po otrzymaniu pisma z SKO?

     • Marta 15 kwietnia 2016 at 17:48

      Pani Aniu zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego decyzja powinna być u Pani w ciągu 1 miesiąca, licząc od pierwszego dnia złożenia wniosku.

 • Reply Alicja Wegner 13 września 2015 at 18:36

  Również staram się szukać pozytywów, a nie ciągle dopatrywać się jakie szkody coś może przynieść…ale osobiście to stronię od polityki i zmian i kompletnie nie jestem na czasie :)

  • Reply Tosinkowo 22 września 2015 at 09:12

   Znacznie łatwiej żyć, patrząc pozytywnie. Tego się trzymajmy :)

  • Reply Anna Meus 16 kwietnia 2016 at 06:22

   PANI MARTO MOJ WNIOSEK JEST U NICH OD LUTEGO ODWOLYWALAM SIE DO SKO I SKO UZASADNILO IZ SWIADCZENIE SIE NALEZY PONIEWAZ NIE MA ZBIEGU UPRAWNIEN NATOMIAST OPS MUSI WYDAC NOWE POSTANOWIENIE .WYDAJE MI SIE ZE MAJA NA TO 7 DNI ALE NIE JESTEM PEWNA.POZDRAWIAM

   • Reply Marta 16 kwietnia 2016 at 17:11

    No to nieźle… szczerze nic mi o 7 dniach nie wiadomo, ale nie jestem specem w temacie więc może mieć Pani rację. Trzymam mocno kciuki i podziwiam waleczność ♥

 • Reply Kleo 29 września 2015 at 10:46

  A mi się średnio podoba ta ustawa, pracuje na pół etatu, umowę mam do maja 2017, a termin porodu na marzec 2016 i z tego co czytam to nie będę miała wyrównania do 1000zł, bo przysługuje mi zasiłek macierzyński, cytuję: „Świadczenie rodzicielkie będzie przysługiwać osobom, które urodziły
  dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
  macierzyńskiego”. Czyli co mam zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego w wysokości ok. 500zl żeby dostać ten 1000zl miesięcznie??? Tego to już nikt nie napisał co z tym fantem zrobić. A na pewno jest sporo takich Mam, które mają umowę o pracę na 1/2, 1/4 etatu itp. i będzie należeć się im zasiłek macierzyński ale niższy niż 1000zł.

  • Reply milena 5 grudnia 2015 at 20:38

   Jeżeli zasiłek macierzyński będzie niższy niż 1000 zł, to do tego tysiąca państwo,zgodnie z projektem ma dopłacać. Więc jeżeli otrzyma Pani zasiłek macierzyński w kwocie 500 zł, to to tego tysiąca państwo dopłaci zgodnie z ustawą,bo według ustawy zasiłek nie może być niższy niż 1000 zł.

 • Reply Beata 26 października 2015 at 19:57

  Przepraszam, że zadam pewnie głupie pytanie…ale od 2 godzin siedzę w internecie, znajduję sprzeczne informacje i jestem już skołowana…Jeśli matka jest zarejstrowana jako osoba bezrobotna ale ojciec dziecka pracuje na umowę o pracę, to czy świadczenie rodzicielskie należy się matce?

  • Reply Tosinkowo 26 października 2015 at 22:50

   Beato, nie ma głupich pytań :). „Świadczenie rodzicielkie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Będą to bezrobotni (niezależnie czy są zarejstrowani w urzędzie pracy), studenci i rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Będzie to kwota 1000 zł miesięcznie i nie będzie ona uzależniona od kryterium dochodowego. Jest to kwota netto – świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom.” Jak widzisz, tak – świadczenie będzie Ci przysługiwało :).

   • Reply Beata 27 października 2015 at 10:41

    Dziękuję! Właśnie nie rozumiałam o co chodzi z tym uposażeniem macierzyńskim. Czytałam wczoraj ustawę i niestety ten prawniczy język jest dla mnie mało zrozumiały ;/ Teraz już jestem spokojniejsza! Dziękuję!

    • Reply Tosinkowo 27 października 2015 at 10:57

     Bardzo proszę. Prawniczy język jest zawiły, mogłaś mieć wątpliwości. Pozdrawiam :).

    • Reply Ania 14 stycznia 2016 at 16:40

     Witam. Jestem bezrobotna a maz pracuje. Ucieszona udalam się do Gminy w celu złożenia wniosku i niestety Pani z gminy powołując się na ustęp 9 punkt 3 tej ustawy: ”świadczenie nie należy się jeżeli JEDEN z rodziców dziecka nie sprawuje OSOBISTEJ opieki nad dzieckiem, w tym w związku z ZATRUDNIENIEM, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki.’ Stwierdziła że, jeżeli mąż pracuje to się nie należy… Czy ten zapis jest dobrze interpretowany? Co mogę zrobić gdy moje prawo do zasiłku jest kwestionowane?

     • Marta 28 stycznia 2016 at 19:21

      Ustawa wyraźnie mówi: „do uzyskania świadczenia nie będą miały znaczenia dochody drugiego rodzica”. Nie rozumiem więc interpretacji pani z urzędu. Tym samym to świadczenie będzie się wliczało do dochodu, więc problemem może być jedynie uzyskanie rodzinnego, gdy próg zostanie przekroczony.

 • Reply Monika Bloch 14 listopada 2015 at 14:27

  Pracuję na umowie zlecenie, teraz mam dostać piątą już taka umowę. Wcześniej miałam umowę o pracę na rok. Chorobowego nie płacę, jest dobrowolne, więc zrezygnowałam. Ubezpieczenie mam dopiero od listopada 2015 r. Mój mąż pracuje na umowie o pracę na stałe. Co w takim wypadku dostaniemy za świadczenia? Czy w ogóle coś nam przysługuje?

  • Reply Marta 29 listopada 2015 at 19:55

   Moniko, tak. W tym wypadku powinno przysługiwać Tobie to świadczenie. Pozdrawiam.

 • Reply Ewelina 29 listopada 2015 at 12:24

  Witam mam pytanie związane z świadczeniem rodzicielskim. Mam synka który ma 4 lata i jest chory na białaczkę. Zrezygnowałam z pracy żeby móc się nim zająć i otrzymuje świadczenia pielęgnacyjne. Mój mąż tylko pracuje na umowę o prace. Ja dostaje we swiadczenie do konca sierpnia 2017 . Planujemy drugie dziecko gdzies na początek 2016 roku i mój pytanie czy będzie mi się należało swiadczenie rodzicielskie na to nasze drugie dziecko? Proszę o odpowiedź

  • Reply Marta 29 listopada 2015 at 19:54

   Ewelino: „W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
   • świadczenia rodzicielskiego lub
   • świadczenia pielęgnacyjnego lub
   • specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
   • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
   • zasiłku dla opiekuna
   – będzie przysługiwało jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
   Pozdrawiam Cię serdecznie.

  • Reply Anna 15 lutego 2016 at 08:28

   Dzwonilam do mopsu w Pile i o dziwo Pani poinformowala mnie ze jesli pibieram swiadczenie pielęgnacyjne ale nie na urodzone dziecko lecz na inne w rodzinie yo swiadczenie rodzicielskie mi sie należy bo wnoisek dotyczy urodzonego dziecka a nie innego także mamy niepełnosprawnych dzieci mających problem z tym walczcie o swoje oddajcie wniosek urzednicy mopsow z innych miejscowosci nie moga żyć swoimi prawami .jesli dostaniecie odmowe odwolocie sie do SKO.rozmowe z pracownica mopsu z Piły mam nagrana i teraz porusze niebo i ziemie aby otrzymac wsparcie ktore sie nalezy.

   • Reply Marta 15 lutego 2016 at 08:33

    I brawo! Trzymam kciuki :)

 • Reply Ewelina 29 listopada 2015 at 20:31

  Monika ale te świadczenia dotyczą dwóch dzieci. Teraz pobieram swiadczenie pielęgnacyjne na chorego synka a to ewentualne świadczenie rodzicielskie dotyczyłoby nowo narodzonego dziecka. Czy w takim razie przyslugiwaloby mi? Pozdrawiam

  • Reply Marta 30 listopada 2015 at 00:26

   Przepraszam za przeoczenie. Tak, w takim razie na maleństwo powinnaś dostać świadczenie :). Pozdrawiam, Marta.

   • Reply Marta 28 stycznia 2016 at 19:25

    Ewelino niestety ustawa budziła kontrowersje, doczytałam że wymagała korekty. Między innymi na Waszą niekorzyść jest ten zapis: W tym przypadku przesądzający jest art. 29 ust. 5 ustawy, który uniemożliwia kumulację wymienionych w nim świadczeń przez jedną osobę. Wśród nich znalazły się świadczenie pielęgnacyjne oraz rodzicielskie i nie ma znaczenia, że dotyczą różnych dzieci. Matka będzie musiała więc wybrać tylko jedną formę wsparcia.

 • Reply Aneta 30 listopada 2015 at 11:13

  Witam . Moje pytanie się pewnie powtórzy . Pani powyżej też o to pytała ale ja muszę się upewnić. Mam 3 letnia córkę chorą na padaczkę . Pobieram na nią świadczenie pielęgnacyjne . Jestem teraz w 25 tygodniu ciąży i urodze drugie dziecko W marcu 2016 . Czy w związku z tym będzie mi przysługiwać świadczenie rodzicielskie na nowo narodzone dziecko ? Pozdrawiam . I przepraszam ze pytanie się powtarza.

  • Reply Marta 5 grudnia 2015 at 20:51

   Aneto, z tego co mi wiadomo tak. Powinnaś dostać świadczenie na maluszka.

  • Reply Marta 28 stycznia 2016 at 19:27

   Niestety ustawa po korekcie: W tym przypadku przesądzający jest art. 29 ust. 5 ustawy, który uniemożliwia kumulację wymienionych w nim świadczeń przez jedną osobę. Wśród nich znalazły się świadczenie pielęgnacyjne oraz rodzicielskie i nie ma znaczenia, że dotyczą różnych dzieci. Matka będzie musiała więc wybrać tylko jedną formę wsparcia.

  • Reply Anna 15 lutego 2016 at 07:08

   Świadczenie pielegnacyjne to nie forma wsparcia!!!!!

 • Reply monika 20 grudnia 2015 at 13:40

  Witam,
  Termin mam na koniec czerwca 2016, caly czas zastanawia mnie czy otrzymam swiadczebie 1000zl. Czytalam juz wielw artykulow, jedynie w pani odpowiedziach doczytalam sie ze swidczenie w przypadku bezrobotnej matki i pracujacego ojca na umowie o prace sie nalezy. Zgodnie z przepisami ojcu swiadczrnie przysluguje jedynie w momencie gdy matka dziecka zrezygnuje z macierzynskiego po co najmniej 14tyg lub np porzuci dziecko czy tez matka dziecka umrze.
  Moje pytanie do Pani czy moje przekonania sa sluszne? Czy zasilek w moim przypadku sie nalezy,czyli Ja bezrobotna Mama rocznego synka oczekujaca drugiego dziecka i maz pracujacy na umowe o prace? Pozdrawiam

  • Reply Marta 21 grudnia 2015 at 20:54

   Droga Moniko, według moich informacji dostaniesz. Ponieważ: „Świadczenia rodzicielskiego nie otrzymają osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Także w sytuacji, gdy jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugi nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia. Nie jest one również przewidziane dla osób, które mają prawo do skorzystania ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w systemach innych, niż powszechny system ubezpieczeniowy, np. funkcjonariusze służb mundurowych”. Jeśli nie pracujesz i nie przysługuje Ci zasiłek macierzyński, świadczenie dostaniesz.

  • Reply Anna Meus 3 lutego 2016 at 12:09

   witam najlepsze jest to ze we wniosku nie pisze ze jesli otrzymujemy jakiekolwiek inne swiadczenie na innego czlonka to na urodzone z tego powodu juz nam sie nie nalezy.caly wniosek tyczy tylko jednego dziecka lub wieloraczkoe i wydaje mi sie ze ten przepi ktory mowi ze jesli pobieramy juz jakies swiadzcenie dotyczyloby np.gdy jest ciaza mnoga i jedno z tych dzieci by np.bylo niepelnosprawne wiec otrzymalibysmyswiadczenie pielegnacyjne i etedy by nam nie przyslugiwalo sw.rodzicielskie bo na jednego z blizniat pobieralibysmy to swiadczenie pielegnacyjne.tak to ma sens bo co moze miec dziecko np.co juz ma 14 lat i pobieramy na to dziecko swiadczenie pielegnacyjne co mam zrezygnowac z tego zeby nowonarodzone dziecko otrzymalo kosiniakowe?dyskryminacja nas matek a urzedy wola to wlasnie tak inerpretowac anby dac jak najmniej.bzdury wymyslaja na nasza niekorzysc.we wniosku nie ma wzmianki w oswiadzceniu czytalam wiele razy ze np.gdy pobieramy inne swiadczenie na innego czlonka rodziny nie nalezy sie nam jako wnioskodawcom inne swiadczenie na inne dziecko.Myslac logicznie to swiadczenie pielegnacyjne jest na potrzeby dziecka niepelnosprawnego typu leki rechabilitacja i sprzet itp.a sw.rodzicielskie na maluszka wiec co mamy te pieniadze podzielic po polowie?Przeciez ma dostac taka pomoc kazde urodzone dziecko jesli matka nie moze ubiegac sie o macierzynskie a my nie mozemy podjac pracy czy skorzystac z l4 musimy naszym niepelnosprawnym dzieciom zapewnic opieke 24h.pozdrawiam

   • Reply Marta 3 lutego 2016 at 12:31

    Tak, ja też czytałam ten zapis inaczej. Byłam pewna, że rezygnacja z jednego z zasiłków jest konieczna wyłącznie wtedy, gdy dotyczy tego samego dziecka. W tej sytuacji uważam, że ustawa jest krzywdząca dla mam z niepełnosprawnym dzieckiem.

 • Reply joanna 11 stycznia 2016 at 20:32

  Witam
  Proszę mi powiedzieć co jest lepsze.Urodziłam córkę 23/12/2015
  Pracowałam na umowę o pracę, (najniższa krajowa 1750zł brutto bez premii) do końca Września 2015r i z tym dniem kończyła mi się umowa o pracę na okres próbny, po czym z automatu została przedłużona do rozwiązania czyli 23/12/2015.Więc przysługuje mi macierzyńskie ale także przysługuje mi to nowe świadczenie rodzicielskie. Pytam co wybrać żeby było korzystniej.Może któreś z tych świadczeń jest wliczane do dochodu w rodzinie a któreś nie, i w przyszłości np nie dostanę rodzinnego bo przekroczymy próg dochodowy?Pytam czysto retorycznie:)
  Wiem że gdy z macierzyńskiego kwota byłaby niższa niż owy tysiąc to państwo by mi dopłaciło różnicę.Na koniec jeszcze pytanie – pracowałam w 2015 r, najniższa krajowa wynosiła 1750 zł w (2016 jest to już 1850 zł.).od której kwoty byłby naliczany zasiłek macierzyński ? jak z roku 2016 to wyliczyłam ze dostawałabym jakieś 1047 przy miesiącu 30 dni i 990,60 zł w roku 2015, także 30 dni.
  Proszę o pomoc

  • Reply Marta 28 stycznia 2016 at 19:33

   Joanno nowe świadczenie rodzicielskie jest wliczane do dochodu w rodzinie, tak samo jak zasiłek macierzyński. Podstawa zasiłku będzie wyliczona jako średnia z wynagrodzeń brutto z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc porodu. Oblicz na spokojnie i zdecyduj co bardziej Ci się opłaca :).

 • Reply Anna 18 stycznia 2016 at 13:27

  Witam.Mam problem z nowym swiadczeniem rodzicielskim.8 stycznia tego roku urodzilam syna. W sprawie o rodzicielske dzwonilam do opsu z zapytaniem jakie warunki trzeba spelnic.okazslo sie ze bym musiala zrezygnowac ze świadczenia pielegnacyjnego ktore otrzynuje na córkę niepelnosprawna zeby móc otrzymac rodzicieldkie na syna urodzonego teraz.moim zdaniem ani kupy ani dupy sie to nie trzyma bo z jakiej racji ja mam rezygnowac z czegos co sie należy bo córka trzeba sie zająć. Pomóżcie !!!!

  • Reply Anna 22 stycznia 2016 at 21:24

   Witam.czy moge prosic o odpowiedz na moje zapytanie bo w mopsie mnie zbywają mówiąc ze mi sie nie nalezy swiadczenie rodzicielskie gdyż pobieram swiadczenie pielęgnacyjne na ine dziecko

  • Reply Marta 28 stycznia 2016 at 19:07

   Nie mam pewności Pani Aniu, dopytam.

 • Reply Anna 23 stycznia 2016 at 15:35

  Witam.czy moge prosic o odpowiedz na moje zapytanie bo w mopsie mnie zbywają mówiąc ze mi sie nie nalezy swiadczenie rodzicielskie gdyż pobieram swiadczenie pielęgnacyjne na ine dziecko

  • Reply Marta 28 stycznia 2016 at 19:07

   W tym przypadku przesądzający jest art. 29 ust. 5 ustawy, który uniemożliwia kumulację wymienionych w nim świadczeń przez jedną osobę. Wśród nich znalazły się świadczenie pielęgnacyjne oraz rodzicielskie i nie ma znaczenia, że dotyczą różnych dzieci. Matka będzie musiała więc wybrać tylko jedną formę wsparcia.

 • Reply Anna 25 stycznia 2016 at 10:54

  Witam Pani Marto bardzo dziękuję za odpowiedz .Mam nadzieje ze coś konkretnego sie Pani dowie wctej sprawie. Mi ręce opadają urzednicy zbywają mówiąc ze swiadczenie sie nie należy z tych wymienionych wczesnie powodów. Wydaje mi sie ze oni na swój sposób interpretuja sobie te ustawe choviaz w niej nic nie pisze o innych czlonkach rodziny . pozdrawiam

  • Reply Anna 15 lutego 2016 at 07:18

   We wnoisku nie pisze ze zwiazku z pobieraniem swuadczenia pielegnacyjnego na innego członka rodziny nie nalezy sie swiadczenie rodzicielskie .wszystko jest napisane pod to dziecko na które jest wniosek .ktos poprostu wymyslil sobie takie bzdurne tego wyjasnienie.caly wniosek tyczy dziecka urodzonego nie ma wzmianki o innych czlonkach rodziny. Przeczytajcie kilkanascie razy to zrozunicie i nigdzie nie ma wzmianki o tym ze jesli pobierany jakiekolwiek inne swiadczenie na innego czlobka rodziny swiadczenie rodzicielskie nie nalezy sie . Pisze jak byk jesli jest juz ustanowione jakieś inne sw.na ur.dziecko lub jeden z rodziców juz pobiera na dziecko jakieś swiadczenie to sie nie nalezy juz rodzicielskie.szkoda ze jest tyle doradców sle nikt w naszym imieniu nie nspisze to ministerstwa i tego nie wyprostuje.chociaz nie ma co tyljo trzeba czytac ze zrozumieniem i nie dac sie tym co odmawiają nam w mopsie skorzystania z tego świadczenia bo mamy starsze dziecko niepełnosprawne.kpina!!!!!

   • Reply Marta 15 lutego 2016 at 08:35

    Ja również walczyłabym o to, co należy się mojemu dziecku. Powodzenia!

 • Reply janka 24 lutego 2016 at 16:46

  Też mam z tym problem właśnie będę pisać odwołanie ale to tak samo jak w Nowym związku biorą zarobki partnera nie na dziecko co Nowy partner ze swoimi zarobkami ma do dziecka innego faceta nie ma praw do niego władzy a biorą pod uwagę jego zarobki a rozliczyć się z niego nie może paranoja

  • Reply Marta 24 lutego 2016 at 18:50

   Dokładnie! Paranoja!

  • Reply Anna Meus 7 kwietnia 2016 at 17:07

   PANI MARTO SKO PRZYCHYLILO SIE DO MOJEGO WNIOSKU. ZADECYDOWALI IZ SW.RODZICIELSKIE PRZYSLUGUJE MI SIE DLA MALUSZKA PONIEWAZ SW.PIELEGNACYJNE JEST NA INNE DZIECKO A OBY DWIE USTAWY 27UST5 ORAZ 17C UST9 USTAWY NALEZY ZE SOBĄ ŁĄCZYC GDYZ DOTYCZY TO DZIECKA NA KTORE JEST PISANY WNIOSEK I NIE MA ZBIEGU UPRAWNIEN W TEJ SYTUACJI.CZYLI BYLO WARTO WALCZYC A MOPSOWI PRZY OKAZJI UTRZEC NOSA

   • Reply Marta 7 kwietnia 2016 at 19:43

    Gratuluję dzielne dziewczyny!!! brawo!!! :)))

 • Reply ANNA2163 29 lutego 2016 at 17:35

  Ja także będę pisała odwołanie od decyzji. Wszyscy skupiamy się na tej formułce która dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego, fakt faktem że to na te same dziecko po pierwsze, ale zwróćcie uwagę na ten zapisek „Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.” A skoro nam się nie należy macierzyńskie to nam przysługuje. Jesteśmy dyskryminowani przez MOPS-y jakby chciały nam pokazać że nie mamy prawa mieć więcej dzieci. Kobiety w takich sytuacjach musimy trzymać się razem i walczyć o swoje!!!

 • Reply Agnieszka 3 marca 2016 at 10:18

  Kochane!
  Niestety ja również otrzymałam odmowę, złożyłam odwołanie i teraz czekam jaką decyzję nada Słupsk.
  Co racja to racja, wszystkie dzieci i wszystkie matki miały być traktowane na równi. Ale matki mające chore dzieci, są dyskryminowane!

  MOJE UZASADNIENIE : (Może komuś się przyda na wzór)
  Jestem matką dwójki dzieci. Starsza córka jest niepełnosprawna – wymaga mojej stałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczny jest mój stały współudział w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji. W związku z powyższym zrezygnowałam z pracy i pobieram świadczenie pielęgnacyjne.
  W dniu 20 listopada 2015 r. urodziłam drugie dziecko, ale nie przysługuje mi zasiłek macierzyński – w związku z powyższym złożyłam wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego, do którego prawa mi odmówiono.
  W telewizji mówili, że celem wprowadzenia świadczenia rodzicielskiego jest wsparcie rodziców takich jak: bezrobotne matki, studentki, rolnicy, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W uzasadnieniu projektu ustawy znajduje się zapis: „Wprowadza ona [nowelizacja] regulację umożliwiającą skorzystanie z urlopów (zasiłków) macierzyńskich wszystkim rodzicom, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. (…) Świadczenie to będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego” (strona 2 uzasadnienia projektu). Co więcej, mając na uwadze konstytucyjną zasadę równości podmiotów wobec prawa świadczenie rodzicielskie przyznano także na dziecko urodzone przed dniem wejścia przepisów w życie, jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 52 tygodni (strona 4 uzasadnienia projektu).
  Przepisy mówią o tym, że w tym samym czasie przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci oraz jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka (art. 17 c ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Świadczenie nie przysługuje jeżeli w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (art. 17c ust. 9 pkt 4 ustawy). Rozumiem, że równoległe pobieranie świadczenia rodzicielskiego i świadczenia pielęgnacyjnego na to samo dziecko jest niemożliwe i w takiej sytuacji strona powinna dokonać wyboru, z którego świadczenia chce skorzystać (art. 27 ust. 5). Ja jednak staram się o świadczenie rodzicielskie na inne dziecko, zatem art. 27 ust. 5 nie powinien mieć zastosowania, ponieważ stanowiłoby to naruszenie wspomnianej konstytucyjnej zasady równości podmiotów wobec prawa, a także dyskryminację ze względu na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
  W telewizji mówili, że wszystkie matki i wszystkie dzieci będą traktować na równi.
  Niestety z moich wniosków wychodzi na to, że matki, które sprawują opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym nie są traktowane jak matki mające zdrowe dzieci.
  Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznane w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem , a świadczenie rodzicielskie jest przyznane w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Oba te świadczenia nie mają ze sobą powiązania i są przyznane na różne dzieci.

  • Reply Anna 5 marca 2016 at 19:54

   Ja 3 razy do Piły dzwonilam i trzy razy pytałam o to samo i wyraznie mi Pani powiedziala ze świadczenie rodzicielskie sie nalezy nawet gdy jest pobierane swiadczenie pielęgnacyjne na inne dziecko bo wniosek dotyczy tylko i wyłącznie urodzonego dziecka.Ale widocznie w innych miastach mają inną ustawe wyssana z palca .Mam wrazenie ze traktuja nas jak smieci ale kurde to my jestesmy dla nich a nie one dla nas gdyby nie my nie siedzisly by za tym biurkiem.to powinno byc karane to co urzednicy wyprawiaja .walczcie kobitki o swoje!!!!! Mnie tez ta wojna czeka :(no chyba ze dostane pozytywna decyzje . pozdrawiam:)

 • Reply ANNA2163 6 marca 2016 at 14:28

  Jak dostaniecie odpowiedź od odwołania napiszcie co wam napisali. Z drugiej strony ciekawe jak długo będziemy czekać na odpowiedź.

 • Reply Agnieszka 7 marca 2016 at 13:19

  Dziewczyny!

  Jak tylko dostanę decyzję z kolegium odwoławczego ze Słupska to natychmiast wam napiszę.
  W opiece powiedziano, że jak nawet byłaby odmowa to dalej mogę się odwoływać tym razem Gdańsk, potem Warszawa itp.
  Mam jednak nadzieję, że ustawa dla nas, mam sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi – nie będzie krzywdząca.
  Wkładamy całe swoje serce, poświęcamy całe swoje życie dla naszych dzieci i wkładamy ciężką pracę by mogły one funkcjonować w społeczeństwie, tak jak dzieci zdrowe. Więc jedno hasło : Nie poddałyśmy się na początku, nie poddawajmy się teraz!!! Odwołujcie się, nie zostawiajcie tak tego, bo nigdy nie wygramy.
  Ja jestem cały czas dobrej myśli, działajmy razem ;) dodałam stronę do ulubionych i będę was informować. Jeśli wy macie jakieś świeże wiadomości ,również piszcie.
  Dziwię się, bo Katowice czy Piła przyznają. Ciekawe czy jest więcej takich miast w Polsce.

 • Reply ANNA2163 8 marca 2016 at 15:53

  Masz racje Agnieszko w jedności siła. Nie dajmy się dlaczego wszystkim ma się należeć tylko nam nie? Mi jak na razie nawet decyzji nie chcą dać czekam na nią jak na zbawienie mimo że od razu powiedziała że będę miała odmowną to jeszcze nie chciała mi przyjąć wniosku. Co najlepsze to kierowniczka takie fochy robiła a jej pracownica powiedziała mi na boku że mam składać bo jej zdaniem powinnam dostać i kazała się odwoływać.

 • Reply anna 8 marca 2016 at 21:09

  Ja dzis dostalam odmowe bo pobieran sw.pielegnacyjne na starszą córkę. Dyrektor mopsu stwierdzil ze jeśli by teraz zmienil decyzję na pozytywna wyszedl by na glupka czyli jest cos na rzeczy a ja przekladajac mu pod nos pismo z mopsu miasta Piła ze sw.rodzicielskie sie nalezy to stwierdził on iż inspektor dzialu rodzinnego z Piły jest za mało oczytany.Brak słów .Żyją swoim prawem .Trzeba sie odwolac i czekac na pozytywne rozpatrzenie wniosku.Oby ci wyżej byli mądrzejsi bo jakim cudem gdzies indziej przyznawaja ?

 • Reply Agnieszka 9 marca 2016 at 11:00

  W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
  1) świadczenia rodzicielskiego lub
  2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub
  3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
  4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
  5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  – przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

  Moim zdaniem – w przypadku ZBIEGU UPRAWNIEŃ NA DANE DZIECKO czyli np. pielęgnacyjne z rodzicielskim – WTEDY OWSZEM, MATKA POWINNA WYBRAĆ bo to jest świadczenie „w związku nad opieką”
  Wiadomo, że każda matka wybrałaby pielęgnacyjne bo wynosi 1300zł a rodzicielskie 1000zł .
  Ale jeżeli dotyczą różnych dzieci i nie ma wzmianki o innych członkach rodziny – to nie powinno być brane pod uwagę świadczenie na inne dziecko.
  Zostawiam adres meilowy : polewa2003@o2.pl gdyby ktoś był zainteresowany współpracą albo kontaktem telefonicznym, mogę również pomóc napisać odwołanie.

  Pozdrawiam ;)

 • Reply ANNA2163 9 marca 2016 at 13:05

  http://kontakt24.tvn24.pl/kosiniakowe-swiadczenie-rodzicielskie,3018292,ugc
  Polecam przeczytać ogłoszenie tego pana.

  • Reply Anna Meus 10 marca 2016 at 10:39

   MA PANI RACJE JA TEZ TAK ZAPIS TEJ USTAWY ODCZYTUJE BO WNIOSEK DOTYCZY DZIECKA URODZONEGO A NIE DZIECKA NA KTORE POBIERAM SWIADCZENIE PIELEGNACYJNE.DLA MNIE DZIWNY JEST FAKT IZ W INNYCH MIASTACH DECYZJE SA POZYTYWNIE ROZPATRYWANE .TO CO JA MAM SIE ZAMELDOWAC I WYPROWADZIC DO INNEGO MIASTA ABY BEZ PROBLEMU OTRZYMAC SWIADZCZENIE RODZICIELSKIE?PYTANIE DLACZEGO TEZ NIKT TEGO PROBLEMU NIE CHCE NAGLOSNIC W TELEWIZJI

 • Reply ANNA2163 10 marca 2016 at 11:14

  http://forum.ops.pl/viewtopic.php?f=9&t=207196501&sid=396a1b99bf817f4f6fb38f68f5bada14&start=10
  Polecam przeczytać!! Śmiechu warte szczególnie ostatni zapis na forum str.2.

 • Reply Agnieszka 10 marca 2016 at 18:51

  A ja mam dla was to :) http://forum.ops.pl/viewtopic.php?f=9&t=207204888&hilit=rodzicielskie&start=20

  Odwołujcie się do SKO ! Nam się należy :)

 • Reply ANNA2163 11 marca 2016 at 07:46

  Widzicie a z nas głupie robią. Myśleli że się damy chyba. Trzeba walczyć o swoje. Ja jak narazie czekam na decyzje z MOPSu Ciekawe jaką mi dadzą. Poczekam do poniedziałku i zadzwonię sama do nich i się dowiem co z tą decyzją w końcu.

 • Reply ANNA2163 11 marca 2016 at 14:25

  Dowiedziałam się że dostane decyzję do 25 marca i to listem nie muszę nawet po nią jechać. Zobaczymy co napiszą.

 • Reply anna meus 11 marca 2016 at 16:07

  witam.zastnawia mnie jedna sprawa.dlaczego nikt z tak powiem z wyzszych sfer nie chce nam pomoc i wstawic sie za nami.Dlaczego sam Władysław Kosiniak Kamysz nie interweniuje?czy moze nie ma pojecia iz jest z tą ustawą aż taki problem.

 • Reply ANNA2163 11 marca 2016 at 17:11

  Dziewczyny ja pisałam do byłej premier pani Ewy Kopacz i nawet nie raczyła odpisać nic zero odezwu pisałam gdzie tylko, jedyne osoby które próbują rozwiązać tą sprawę to moja była gmina Gzy bardzo mała ale bardzo pomocna. W obecnej gminie I ty dosłownie pani kierownik powiedziała mi tak „Jak ja bym poszła na macierzyńskie to by mi dali tylko to a nie jeszcze wypłate a pani by chciała i pielęgnacyjne i rodzicielskie, nie ma tak łatwo siedzieć w domu i żeby kasa leciała z nieba.” Powiedziałam jej że może pani chce się zamienić ze mną ja z miłą chęcią pujde do pracy a pani zaopiekuje się mojm dzieckiem ma przepukline opono-rdzeniową i trzeba wy cewnikować co trzy godziny z przerwą nocną 6godz. pampersować rechabilitacja podać mu wszystko bo nie chodzi ma 9 lat i jak pani sobie chce to prosze. One myślą że człowiek korzyści tylko chce jak by człowiek chciał żeby dziecko było chore. Na szczęście drugi syn jest zdrowy ale upłyneło 8 lat zanim się zdecydowaliśmy na kolejne dziecko przed obawą że znowu może być to samo. Dziewczyny musimy się nie poddawać i nie dać im się!

 • Reply Agnieszka 11 marca 2016 at 18:55

  Ja opiszę jak jest u mnie, mam córkę również 9-letnią. Ma postawione dwie diagnozy : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (najgorszy stopień ADHD) oraz Zespół Aspergera.
  Nie umie się odnaleźć w społeczeństwie ani w grupie, ciągle problem w szkole. Nie umie dostosować się do zasad, odradzają indywidualne nauczanie, bo wtedy bardziej się zamknie w sobie. Od urodzenia było coś nie tak, nie gaworzyła, zamiast chodzić zaczęła biegać – że tak powiem, w przedszkolu JAK kot – swoimi drogami, indywidualnie super. Nauka – na poziomie bardzo dobrym, ale nigdy nie będzie wzorowym uczniem, bo jej zachowanie poniżej krytyki. Niestety z winy jej zaburzeń emocji i zachowania.
  Pracuję z nią, obserwuję, nauczyciele w szkole również, pedagodzy, psycholodzy z PP i psychiatrzy. Niestety dobrzy lekarze ponad 100 km od miejsca mojego miejsca zamieszkania, terapie grupowe i indywidualne.
  Tyle ciężkiej pracy wkładam, żeby mogła choć w części funkcjonować w społeczeństwie, w miejsach publicznych czuje się „zagrożona” „wycofana”
  Decyzja o drugim dziecku była poważnym dla mnie krokiem, nie żałuję!!! Bóg dał nam tyle miłości i tyle miłości co mam w sobie daję swoim córkom. Nie poddałam się na początku, nie poddam się i teraz. Chętnie się zamienię, ile łez się wylało, nocy nie przespało.

  • Reply anna meus 12 marca 2016 at 15:47

   witam was kobietki ja tez pisałam do ewy kopacz ale nadaremno bo to juz dwa miesiące jak pismo wyslalam i do dzis nie ma nic.gdyby to bylo w czasie wyborow to by nas listami zasypali a tak maja nas w d….

 • Reply ANNA2163 12 marca 2016 at 07:29

  Współczuje ci ale nikt nas nie zrozumie. Niestety taki Polski naród. Ja jeszcze mogę powiedzieć że jak syn poszedł pierwszy raz do przedszkola to sama byłam tego świadkiem bo nie wiedziała że ja jestem matką Mojego synka i kazała własnemu dziecku się nie bawić z moim synem, gdy zapytałam jej dlaczego ma się z nim nie bawić powiedziała że nie wiadomo co za choróbsko ma ale gdy usłyszała że ja jestem jego matką mina jej zbladła i wybiegła ze szkoły. Zmieniliśmy szkole bo nie dość że dzieci go nie tolerowały to i nauczyciele też. Teraz chodzi do innej szkoły i jest zupełnie co innego dzieci za nim nauczyciele też. A syn z miłą chęcią chodzi do szkoły a do tamtej nawet nie chce wstąpić. Więc moim zdaniem to rodzice uczą dzieci. A nas nikt nie zrozumie jak my się nawzajem, kochamy nasze dzieci i dla nich jesteśmy.

 • Reply ANNA2163 18 marca 2016 at 15:56

  Hej dziewczyny mam pytanie. Jak to będzie skoro np ja złożyłam wniosek na koniec lutego dostane na dniach decyzje najprawdopodobniej odmowną. Złoże do SKO odwołanie i nie wiadomo kiedy będzie odpowiedź to jak będą oni liczyć od kiedy będą wypłacać będą liczyć od kiedy złóżyłam ja wniosek czy od decyzji z SKO?

  • Reply Anna Meus 20 marca 2016 at 20:36

   anna21623 liczy sie od daty zlozenia wnioski jezeli sko wyda pozytywna decyzje nadplaca od miesiaca w ktorym zlozylas wniosek.pozdrawiam

 • Reply ANNA2163 21 marca 2016 at 09:37

  Czyli praktycznie od stycznia jeśli dobrze rozumiem bo jeśli w lipcu urodziłam a złożyłam na koniec lutego to jest liczone os stycznia bo według prawa mamy trzy miesiące na złożenie wniosku i nawet gdybym w marcu złożyła przysługuje os stycznia tak? Bo nie wiedziałam jak to jest z tym odwołaniem od kiedy oni liczą.

 • Reply Anna Meus 22 marca 2016 at 11:33

  ANNA2163 no tak powinno byc tylko ile nas to jeszcze nerwow bedzie kosztowac mam nadzieje ze ktos tam jest po naszej stronie i rozumuje tak jak my .a Pani tez dostala negatywna decyzje?

 • Reply Anna Meus 22 marca 2016 at 11:36

  17c ust. 9 pkt 4 przedmiotowy zbieg uprawnień (dziecko)
  27 ust. 5 podmiotowy zbieg uprawnień (osoba uprawniona)

 • Reply Anna Meus 22 marca 2016 at 11:37

  Pierwszy z przepisów reguluje zbieg uprawnień różnych osób do świadczeń związanych z opieką nad konkretnym dzieckiem, drugi reguluje zbieg uprawnień konkretnej osoby do świadczeń na różne dzieci.

 • Reply Anna Meus 22 marca 2016 at 11:39

  lmer, ja hołduję zasadzie racjonalnego ustawodawcy. Jedyny sposób by oba przepisy mogły obowiązywać jednocześnie to uznanie, że art. 17c ust.9 pkt. 4 stanowi swoiste lex specialis względem art. 27 ust. 5. Czyli równoległe pobieranie świadczenia rodzicielskiego i świadczenia pielęgnacyjnego na to samo dziecko jest niemożliwe (art. 17c ust.9), a strona może dokonać wyboru, z którego świadczenia chce skorzystać (art. 27 ust. 5). W sytuacji, w której świadczenie pielęgnacyjne pobierane byłoby na inne dziecko, art. 27 ust. 5 nie znajdowałby zastosowania.
  W przeciwnym razie musielibyśmy dojść do wniosku, że art. 17c ust.9 pkt. 4 w części „w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem” nie obowiązuje.
  A co chciał zrobić ustawodawca pewnie dowiemy się ze zmian w ustawie.
  „Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek.”
  Terry Pratchett

 • Reply Anna Meus 22 marca 2016 at 11:40

  TO JEST KAWALEK ZE STRONY OPS FORUM

 • Reply Anna Meus 22 marca 2016 at 11:46

  west pisze:
  Jeżeli kobieta bierze na starsze dziecko śp, to na młodsze dostanie świadczenie rodzicielskie.

  Dobrze piszę?

  Źle i wcale nie dostanie. Nie można jednocześnie pobierać świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego-przeczytaj dobrze ustawę, jest tam wyraźnie napisane.

  anka888

  Na górę

  Napisano: 18 sty 2016, 15:36
  a ja uważam że może, czytam ustawe i i uważam że jak najbardziej

  qqq

  Na górę

  Napisano: 18 sty 2016, 15:48

  qqq pisze:
  a ja uważam że może, czytam ustawe i i uważam że jak najbardziej

  czytaj do konca art 27 ust 5 :) wybiera jedno

  masterm

  Na górę

  Napisano: 18 sty 2016, 15:52
  ale ważniejszy jest art 17 gdzie jasno jest napisane ze śr. rodz. nie przysługuje kiedy na to samo dziecko osoba ma ustalone prawo do sw. pielęgnacyjnego.

 • Reply ANNA2163 22 marca 2016 at 13:10

  Dziewczyny ja te forum ops przeleciałam chyba całe i każda gmina inerpretuje po swojemu. trzeba się odwoływać i tyle

 • Reply ANNA2163 22 marca 2016 at 13:12

  jeszcze nie dostałam decyzji ale od razu jak składałam wniosek to oświadczyli że będzie odmowa

 • Reply Anna Meus 22 marca 2016 at 19:09

  to z gory wiedza ze odmowa a i tak trzeba na te decyzje czekac miesiac

 • Reply ANNA2163 23 marca 2016 at 20:28

  Niestety dla tego już się szykuje do pisania odwołania. Niestety ale każda gmina inerpretuje na swój sposób.

 • Reply ANNA2163 24 marca 2016 at 10:22

  Dziewczyny udało mi się dodzwonić do departamentu i pani grzecznie mi powiedziała że nie mogę mieć zbiegu tych świadczeń jedyne wyjście to żeby mąż przepisał na siebie świadczenia pielęgnacyjne inaczej nie da rady.

 • Reply ANNA2163 24 marca 2016 at 12:01

  Właśnie dostałam odmowną decyzje i co mi radzicie odwoływać się mimo to?

 • Reply Anna Meus 28 marca 2016 at 07:09

  tak. ja bym sie odwolwala a nie slucala tego co ktos tam powiedzial oni tylko jak na razie duzo gadaja ale nic poza tym w naszej sprawie nie robia a odwolywanie sie nic nie kosztuje a pieniazki sie przydaja na maluszka

 • Reply ANNA2163 28 marca 2016 at 09:07

  Masz racje jutro śmigam do gminy składam odwołanie.

 • Reply Anna Meus 29 marca 2016 at 07:20

  czasami mam wrazenie ze tym urzednikom jest na reke takie bzdurne informacje nam podawac .swiadczenie rodzicielskie mialo wspierac nas jak i potrzeby naszego maluszka do skonczenia przez nie 1 roku zycia .podpisujemy oswiadczenie ze nie otrzymujemy innych swiadczen na rzecz tego urodzonego dziecka a tu klops bo na to wynika ze my mamy swiadczenie pielegnacyjne mamy na dwoje dzieci bo przesadzajacy jest art.27.ust5 .mi napisano w uzasadnieniu decyzji ze ustawodawca nie okreslil o ktorym dziecku mowa a wiec jest zbieg uprawnien do swiadzcenia pielegnacyjnego i nie ma znaczenia ze na inne dziecko.logicznie myslac to wiadomo o ktore dziecko chodzi bo wypisujemy wniosek na dane dziecko czyli to urodzone to co oni biora pod wgląd innych czlonlow rodziny .debile i tyle .panstwo w panstwie.do tv sie to nalezy ale do smiechu warte

 • Reply ANNA2163 29 marca 2016 at 08:21

  ja właśnie złożyłam odwołanie od decyzji krzywo się na mnie patrzyły ale mam to gdzieś, zwróćcie terz uwagie na to że nie zależnie od dochodu więc jeśli któryś mąż zarabia krocie a żona w domu się piękni tylko to dostanie i tak a nam się nie należy bo my gorsze widocznie.

 • Reply Anna Meus 29 marca 2016 at 14:26

  Wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowego świadczenia rodzinnego, tj. świadczenia rodzicielskiego, spowodowało praktyczne problemy związane z jego przyznawaniem i wypłatą.
  Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia rodzicielskiego określa art. 17c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Akt określa także przesłanki negatywne wykluczające możliwość przyznania tego świadczenia.

  Polecamy: Nowe świadczenie rodzicielskie i nie tylko – w 2016 r. ważne zmiany dot. świadczeń rodzinnych
  Przysługiwanie uprawnienia do renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, czy renty rodzinnej nie wyklucza możliwości przyznania świadczenia w formie świadczenia rodzicielskiego. Inaczej kwestia ta kształtuje się w przypadku np. specjalnego zasiłku opiekuńczego czy świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Świadczenia te są bowiem świadczeniami pieniężnymi mającymi na celu wsparcie osób, które w celu sprawowania opieki nad osobą o określonym w przepisach stopniu niepełnosprawności rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przez co pozbawiają się możliwości uzyskania środków do życia. Świadczenia te mają po części zrekompensować utratę dochodu i stanowią pomoc państwa dla osoby zdolnej do pracy, lecz z własnego wyboru niezatrudnionej i niewykonującej innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym. Dlatego też całkowicie zrozumiałe wydaje się wyłączenie przez ustawodawcę z kręgu osób uprawnionych do tych świadczeń osób, które mają zapewnione stałe źródło utrzymania w postaci świadczeń z zabezpieczenia społecznego w postaci emerytury lub renty. Świadczenie rodzicielskie nie zostało zaliczone przez ustawodawcę do świadczeń o charakterze opiekuńczym i posiada ono odmienny od nich charakter. Z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych nie wynika brak możliwości objęcia tą formą pomocy w sytuacji zbiegu uprawnienia z prawem do renty.

 • Reply Anna Meus 29 marca 2016 at 14:27

  takie cos znalazlam zaczynam glupiec

 • Reply Anna Meus 29 marca 2016 at 14:34

  2.4. Pobieranie innego rodzaju świadczeń
  W celu uniknięcia sytuacji dublowania się świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków publicznych, ustawodawca wprowadził unormowanie, wedle którego świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 u.ś.r., świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
  Konsekwentnie jak przy innych świadczeniach rodzinnych ustawodawca zastrzegł, że w sytuacji gdy osobom, uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, świadczenie rodzicielskie przyznawane na gruncie u.ś.r. nie przysługuje, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 • Reply ANNA2163 30 marca 2016 at 08:59

  Ja to już dawno czytałam i powiem jedno na ten temat czy osoba która ma rentę socjalną czy rentę z tytułu niezdolności do pracy nie mają stałego źródła dochodu? A mimo to im się należy? Moim zdaniem art. 17 przesądza art. 24 czyli wzmianka o tym że na te same dziecko nie może być zbiegu uprawnień przesądza zbieg świadczeń. Głupotą jest to że osoba pobierająca nie może mieć zbiegu świadczeń. Przecież każdy jeden wie że zazwyczaj to matka rezygnuje z pracy a świadczenia rodzicielskiego mąż nie może od razu przejąć.

 • Reply Anna Meus 30 marca 2016 at 17:37

  no wlasnie a przeciez my jako matki i jako rodzic reprezentujemy nasze dzieci i kto ma byc uprawniony do pobierania nalezytych swiadczen na dzicko jak nie my.przeciez dziecko na siebie wniosku zlozyc nie moze taksamo pobierac srodkow tez nie .jestem juz rozdrazniona tym tematem bo w mojej sytuacji cale swiadczenie pielegnacyjne idzie na same leki dla corki na jej potrzeby a swiadczenie rodzicielskie mialobyc na potrzeby malenstwa ktore jak wiadomo tez sa ogromne .szkoda ze samustawodawca nie chce sie wypowiedziec na ten temat udaje ze nie wie o takiej sytuacji czy naprawde nie wie ze my mamy problem z owym swiadczeniem.

 • Reply ANNA2163 31 marca 2016 at 10:19

  Kochana wszystkie mamy już tego dosyć. Nie rozumiem tylko tego podejścia urzędników do naszych spraw twierdzą że one płacą na to podatki przecież wszyscy to robią idziemy do sklepu głupie zakupy i też przy nich odprowadzane składki na podatek. Mówie ci jak składałam odwołanie to myślałam że mnie wzrokiem zabije taka była wściekła na to że ja podważam jej decyzje. Teraz się zastanawiam czy wogóle prześlą to do SKO bo nawet pieczątki mi nie postawiła normalnie nic. I gdzie potwierdzenie moje nie mam.

 • Reply ANNA2163 31 marca 2016 at 12:45

  A jednak wysłali przysłali mi postanowienie że jest odesłane

 • Reply Anna Meus 31 marca 2016 at 15:06

  to jest ich zasrany obowiazek gdyby nie my nie mialyby roboty patrza na nas jak na patalogie brak slow na tych urzednikow mysla ze sa górą i wszystko od nich zalezy .Bede walczyc do konca nawet jak by sie to mialo w sadzie skonczyc.

 • Reply ANNA2163 31 marca 2016 at 17:28

  Ciekawe jak AGNIESZKA czy już coś wie co do jej odwołania. Mam nadzieje że da znać.

 • Reply Anna Meus 2 kwietnia 2016 at 08:33

  anna2163 ja sprawe skierowalam do rzecznika spraw dziecka dzwonil juz do mnie kilkakrotnie no i dowiedzial sie ze moje odwolanie bedzie rozpatrzone na dzien 29 kwiecien a ja 11 marca skladalam do opsu natomiast ops wuslal moje dokumenty 18 marca z tego co widac bardzo im sie spieszy no ale coz jesli jednak przyznaja taka nadplata sie przyda maluch rosnie jak na drozdzach wszysko jest potrzebne .a jesli nie przyznaja no to jeszcze zostaje WSA .pozdrawiam

 • Reply ANNA2163 2 kwietnia 2016 at 16:54

  anna meus mam nadzieje że podzielisz się ze mną swoją informacją jaką otrzymasz. Mam nadzieje że w SKO będą po naszej stronie.

 • Reply Anna Meus 3 kwietnia 2016 at 12:31

  oczywiscie ze napisze zaraz jak tylko bede cos wiedziec

 • Reply Anna Meus 7 kwietnia 2016 at 09:04

  witaj anna2163 dostalam dzis odpowiedz z sko jest pozytywna stwierdzono iz nalezy mi sie swiadzcenie na syna poniewaz nie mam na niego innych swiadczen a swiadczenie pielegnacyjne dotyczy innego dziecka.jesli chcialabys cos wiecej wiedziec zadzwon 518 598 502

 • Reply Anna Meus 7 kwietnia 2016 at 17:01

  teraz opiero znalazlam chwile wolnego czasu aby siasc i napisac to uzasadnienie z sko.piszą: PO ROZPATRZENIU ODWOLANIA PANI ANNY…. MAJĄC NA UWADZE STAN FAKTYCZNY SPRAWY ORAZ OBOWIĄZUJĄCY STAN PRAWNY KOLEGIUM ODWOŁAWCZE STWIERDZA ŻE ZASKARŻONA DECYZJA ORGANU PIERWSZEJ INSTANCJI JEST WADLIWA I DLATEGO NIE MOŻE POZOSTAC W OBROCIE PRAWNYM.PRZEDEWSZYSTKIM KOLEGIUM WSKAZUJE ZE ART27.UST5 USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH NALEŻY INTERPRETOWAĆ W POŁĄCZENIU Z ART17C UST9TEJ USTAWY.Z ART.17C UST9
  USTAWY WYNIKA ZE DOTYCZY ON TEGO SAMEGO ,CO OZNACZA ,ZE W PRZYPADKU ZBIEGU SWIADCZEN O KTORYCH MOWA W TYM PRZEPISIE PRZYSLUGUJACYCH NA TO SAMO DZIECKO ,STRONIE PRZYSLUGUJE SWIADCZENIE PRZEZ STRONE WYBRANE.W NINIEJSZEJ SPRAWIE ZBIEG SWIADCZENIE RODZICIELSKIE ZOSTAŁ ZŁOŻONY NA SYNA FILIPA…. .W TYM STANIE RZECZY SKORO ZASKARŻONA DECYZJA ORGANU PIERWSZEJ INSTANCJI ZOSTAŁA WYDANA Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW POSTEPOWANIA NALEZALO ZASKARŻONĄ DECYZJĘ UCHYLIC W CAŁOSCI A SPRAWE PRZEKAZAC DO PONOWNEGO
  ROZPATRZENIA PRZEZ TEN ORGAN CO JEST ZGODNE Z TRESCIA ART.138KPA.NINIEJSZA DECYZJA JEST OSTATECZNA

 • Reply Anna Meus 7 kwietnia 2016 at 17:02

  dziewczyny warto bylo walczyc o to co sie nalezy troche nerwow mnie to kosztowalo ale bylo warto dla dzieciaczka

 • Reply ANNA2163 8 kwietnia 2016 at 07:13

  Kochana pisałaś że konaktowałaś się w tej sprawie z rzecznikiem praw dziecka możesz mi podać namiary?

 • Reply Anna Meus 8 kwietnia 2016 at 08:59

  kontaktowalam sie przez meila

 • Reply ANNA2163 8 kwietnia 2016 at 09:16

  Dzięki wielkie

 • Reply ANNA2163 8 kwietnia 2016 at 11:49

  ANNA MEUS a gdzie ty składałaś odwołanie ja do Warszawy.

 • Reply Anna Meus 8 kwietnia 2016 at 17:07

  ja katowice

 • Reply Ania 14 kwietnia 2016 at 19:11

  Kochane dziewczyny dziękuję za te wpisy o świadczeniu rodzinnym i pielegnacyjnym. Ja mam córkę 5letnią z autyzmem i pobieram swiadczenie pielegnacyjne. Teraz spodziewam się drugiego dziecka i napewno jesli gmina odmówi mi swiadczenia rodzicielskiego na pismie na drugie dziecko, będę pisac odwolanie. Gdyby nie wy to bym odpuscila bo urzedasy mówią ze. Mi się nie nalezy. Szczegolnie dziękuję. Pani. Annie. Meus. Pozdrawiam??

 • Reply Anna Meus 15 kwietnia 2016 at 13:38

  ANIU NIE MA ZA CO DZIEKOWAC PISZE BO POROSTU WIEM ZE JEST DUZO MATEK Z WŁASNIE TYM PROBLEMEM.NIE PODDAWAC SIE I TYLE.CZEKANIE NAS NIC NIE KOSZTUJE .A JA NIESTETY NAWET PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU MOJEJ DECYZJI Z SKO DALEJ MAM PROBLEM ZMOPSEM ,NIE ZGADZAJA SIE Z TYM CO NAPISALO SKO DLA MNIE TO JEST BANAŁ CO TACY LUDZIE ROBIĄ W URZĘDACH? DO ŁOPATY BYM ICH ZAGONIŁA.MOJA WALKA Z TYMI PASOŻYTAMI SIE NIE SKONCZYŁA,SKO UZASADNILO NA MOJA KORZYSC I NA PEWNO SIE NIE PODDAM A ONI MI JESZCZE ODSETKI ZWRÓCĄ

 • Reply ANNA2163 17 kwietnia 2016 at 12:10

  ANNA MEUS no to nie źle to po co każą się odwoływać jak oni i tak swoim prawem żądzą. To jest chore. I co teraz zrobisz? Ja kontaktowałam się z rzecznikiem praw dziecka rozmawiał ze mną i powiedział że zajmie się moją sprawą.

 • Reply Anna Meus 17 kwietnia 2016 at 19:33

  moja sie rowniez nadal bedzie zajmowal bardzo mily gosc :)wiec ja czekam na decyzje z ops oni nie moga podwazyc decyzji z sko ale tak jak piszesz rządzą swiom prawem.najwyzej po raz kolejny odwołam sie do sko ale tez miedzy czasie napisze na ops i konkretnych pracownikow do wladz miasta.mam nagrane jak miesiac temu pan dyrektor powiedzial ze jesli uzna to sko to on nie widzi problemu zeby to wyplacic bo to nie idzie z jego kieszeni ,natomiast pracownica mopsu zajmujaca sie swiadczeniami rodzinnymi tez stwierdziła iz ona tez w zupełnosci nie jest pewna jak interpretowac te ustawe i ma to rozwiązac sko.a gdy po otrzymaniu decyzji z sko polecialam do niego czyli do ops zapewnil mnie ze decyzja bedzie to tygodnia czasu wydana a pieniązki wypłacone do trzech dni.niestety po 4 dniach poszłam sie dopytac co i jak w mojej sprawie czy juz jest moja decyzja ,nie był szczesliwy na mój widok.powiedzial ze decyzja jest u dyrektora bo oni sie nadakl z tym nie zgadzaja no i poszedl zostawiajac mnie z pracownicą sw.rodzinnych a ona mi mowi ze sko jest dla nich niczym,ze ich uzasadnienie im nie pasuje ze to poszła do prawnika ,do ministerstwa bo oni nie sa pewni tego co napisało sko.jakby tego bylo malo powiedziala mi tez ze jutro czyli w czwartek przyjdzie do mnie kurier z wszczeciem postepowania no ale nie bylo go ani czwartek ani piątek i ja jak ta głupia p[izda siedzialam i pilnowalam jak pies drzwi.a ops jest 5 minut od mojego miejsca zamiezkania to kurier nawet gdyby byl bez nóg to by sie doczołgał.mam ich dosyc ,gdyby sko napisało ze sie nie nalezy ok zwracam honor i daje im spokoj ale sko wyraznie napisalo ze to co oni w uzasadnieniu napisali jest nie zgodne z prawem i nie moze byc w prawnym obiegu .i dalej bede walczyc bo jest dla kogo ale glowy poleca bo co tam oni robia skoro nie znaja prawa ustaw itd?bede pisac na bieząco bo tak jakby moge tu wyrzucic z siebie złosc na tych debili.pozdrawiam

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 07:16

  Wiesz ja dostałam odpowiedź z ministerstwa na piśmie. Jak będę miała chwile to napisze dokładnie co napisali. Ale powiem tylko jedno śmiechu warte jedni zwalają na drugich i żadne nie rządzi niby.

 • Reply Anna Meus 18 kwietnia 2016 at 10:43

  anna 2163 moge Cie prosic o to abys napisalaco ministerstwo odpowiedziało?dostałam dzis pismo z ops iz oni wysłali pismo do ministerstwa z zapytaniem jak interpretowac art27ust5 i oni twierdza ze to jest absurd co napiasało sko.bardzo Cie prosze ,moze sie uspokoje w koncu.ja czekam ponad miesiac na pismo z ministerstwa,wysłałam im moje dokumenty i nic i czekam i jestem z dnia na dzien bardziej nerwowa.jak oni moga napisac ze to co sko napisało jest absurdem>trzech członków to podpisywało i kazdy z nich podpisując to godził sie na to uzsadnienie,przeciez sobie tego z palca nie wysłali.pozdrawiam i czekam

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 11:33

  na wieczór napisze jak mąż wróci i zajmie się dziećmi dobrze. A przy okazji dostałam właśnie odpowiedź z sko także na moją korzyśźć ale zupełnie inaczej napisali

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 12:29

  Odpowiadając na Pani list przekazany drogą elektroniczną w dniu 14 stycznia 2016r., w sprawie świadczenia rodzicielskiego, uprzejmie informujemy:
  Warunki przyznawania świadczenia rodzicielskiegookreśla art17c ustawy z dnia 28 listopada 2003o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. u. z 2015r., poz 114, z pózn. zm.),
  a także art. 27 ust. 5 ww. ustawy zgodnie z którym, w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
  1) świadczenia rodzicielskiego
  2)świadczenia pielęgnacyjnego
  3)specjalny zasiłek opiekuczy
  4)dodatek do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10
  5)zasiłku dla opiekunów o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  – przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
  W świetle powyższego, jedna osoba nie może pobierać dwóch świadczen jednocześnie – np. świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie rodzicielskie i bez zaczenia pozostaje fakt, iż są to w danej
  sprawie świadczenia przysługujące na różne osoby/dzieci. Dana posoba musi wybrać jedno z wymienionych.
  Niezależnie od powyższego, przepisy ww. ustawy, nie wykluczają możliwości przyznania świadczenia rodzicielskiego matce dziecka w sytuacji,
  gdy ojciec dziecka otrzymuje już świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem w rodzinie.
  Oznacza to, że w takiej przypadku, w jednej rodzinie, ojciec dziecka może pobierać świadczenia pielęgnacyjne na niepełnosprawne
  dziecko, podczas gdy matka może otrzymywać świadczenia rodzicielskie na drugie dziecko, np. nowonarodzone dziecko (oczywiście
  podstawowym warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest brak aktywności zawodowej opiekuna).
  ……. tu zmianka o 500+
  W związku z powyższym, w celu uzyskania szczegółowych informacji doyczących do przyznania świadczeń w Pani indywidualnej sytuacji należy się udać do urzędu gminy właściwego ze wzglęgu na miejsce zamieszkania.
  Świadczenia rodzinne ustalone są w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie.
  Również świadczenie wychowawcze będzie ustalone w drodze decyzji administracyjnej, której stronie przysługuje odwołanie.
  Ponadto, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej nie jest organem ustalającym prawo do świadczeń rodzinnych i wychowawczych, ani organem odwoławczym, czy kontrolnym.Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej nie jest równierz uprawniony do dokonywania wiążącej wykładni ustaw, ani do rozstrzygania indywidualnych spraw.

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 12:36

  decyzja sko
  Orzeka
  -na zasadzie art.138 1 pkt 2 kpa zaskarżoną decyzję uchylić w całości
  – na zasadzie art. 17 c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniacg rodzinnych (tj. z 2015r. poz. 114 ze zm.) przyznać Pani Annie…. świadczenia rodzicielskie na syna Alana ….. w wysokości 1000,00zł miesięcznie , na okres od dnia 1lutego 2016 do 7 lipca 2016 r. tj. przez okres 52 tygodni.
  TYLKO zastanawiam się czemu nie od stycznia ale ok zobaczymy co na to gmina. Uzasadnienie jak chcecie żebym napisała to dajcie znać.

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 12:37

  A zapomiałam na pisać na końcu jeszcze uzasadnienia jest dużymi pogróbionymi literami DECYZJA JEST OSTATECZNA jaką mi przesłali.

 • Reply Anna Meus 18 kwietnia 2016 at 14:21

  moja tez jest ostateczna .moze masz meila to bym ci w zalączniku to wysłała z sko?

 • Reply Anna Meus 18 kwietnia 2016 at 14:24

  no to ja nie wiem po cote głąby to wysłali do ministerstwa skoro oni sie tym nie zajmną a decyzja ostateczna z sko oznacza iz jesli sie nie zgadzamy z nią mamy prawo sie odwołac dp wsa no ale my sie zgadzamy to po co pisac do wsa.napisze ci co napisalo ops do mprips

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 14:25

  anna87@autograf.pl prześlij mi jak możesz to porównam i zobaczymy co u mnie powiedzą

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 14:27

  Coś czuje że będziemy mieli ciężką przeprawę z tymi naszymi urzędnikami

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 14:39

  . Zgodnie z art.16 §1 kpa „decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne”. Podobnie, 2. „stosownie do art.168 §1 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa) orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Sytuacja taka ma miejsce bądź to w przypadku wydania orzeczenia przez sąd, od którego środków zaskarżenia nie przewidują przepisy wskazanej ustawy, bądź w sytuacji, gdy strona nie skorzystała w zakreślonym terminie z przysługujących jej środków procesowych [odwołanie, skarga, zażalenie]. W konsekwencji, za datę uprawomocnienia się orzeczenia [a w wypadku decyzji – uzyskania przymiotu ostateczności] należy uznać pierwszy dzień, w którym od orzeczenia [decyzji] nie przysługuje żaden środek odwoławczy. [..] Data pierwszego dnia po upływie terminu do wniesienia środka odwoławczego pozostaje datą uprawomocnienia się tego orzeczenia” (postanowienie NSA z 2008-04-18; I OSK 443/08). Krótko mówiąc, decyzja/orzeczenie stronie staje się ostateczna/prawomocne, gdy nie można się od nich w żaden sposób odwołać albo gdy nie odwołałeś się od nich w przewidzianym przez prawo terminie przewidzianym – licząc od dnia doręczenia danej decyzji/orzeczenia. Przy okazji: decyzje wydają organy administracji, również II instancji (np.dyrektor izby skarbowej), a orzeczenia (wyroki, postanowienia) – sądy.
  Znalazłam coś takiego więc rozsądnie myśląc jeśli MOPS nie złoży odwołania w ciągu 30 d i bynajmniej w moim przypadku to wyrok jest prawomocny.

 • Reply Anna Meus 18 kwietnia 2016 at 14:45

  OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W CHORZOWIE ZWRACA SIE Z PROŚBĄ O ZAJECIE STANOWISKA I PRZEDSTAWIENIE OPINI W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ INTERPRETACJI PRZEPISU art27ust5 Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 O SW.RODZINNYCH W POWIĄZANIU Z PRZEPISEM ART17CWW.USTAWY. ZDANIEM OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W PRZYPADKU GDY WNIOSKODAWCA UBIEGA SIE O SW.RODZICIELSKIE O KTORYM MOWA Wart17c ustawy MAJĄC JUZ USTALONE PRAWO DO SWIADCZENIA PIELEGNACYJNEGO NA INNE DZIECKO TEGOZ WNIOSKODAWCY DOCHODZI DO ZBIEGU UPRAWNIEN DO SW.WYMIENIONYCH W ART27UST5.USTAWODAWCA NIE WSKAZAL O KTOREDZIECKO CHODZI W ART27UST5 CYTOWANEJ USTAWY,A TYM SAMYM NIE JEST ISTOTNYMTO NA KTORE DZIECKO WNIOSKODAWCA SIE UBIEGA O SWIADCZENIE A JEDYNIE FAKT IZ MA JUZ USTALONE PRAWO NA INNE KORZYSTNIEJSZE SWIADCZENIE. ZDANIEM SKO …ART27UST5 O SW.RODZINNYCH NALEZY INTERPRETOWAC W POŁĄCZENIU Z ART17C UST9 USTAWY.Z ART17C UST9 WYNIKA ZE DOTYCZY ON TEGO SAMEGO DZIECKA CO OZNACZA ZE W PRZYPADKU ZBIEGU SWIADCZEN O KTORYCH MOWA W TYM PRZEPISIE PRZYSŁUGUJĄCYCH NA TO SAMO DZIECKO,STRONIE PRZYSŁUGUJE SWIADCZENIE WYBRANE.BIORĄC POWYZSZE STANOWISKO SKO POD UWAGE TWIERDZENIE ZE NALEZY W TEN SPOSÓB INTERPRETOWAC ZAPISY USTAWY DOPROWADZA DO ABSURDU ISTNIENIA ZAPISU ART27UST5 GDYZ ART17C UST9 PKT4 ZAWIERA IDENTYCZNY KATALOG SWIADCZEN ,TYM SAMYM OSOBA MUSIALABY DOKONAC WYBORU POMIEDZY TYMI SAMYMI SWIADCZENIAMI..MAJAC NA UWADZE POWYZSZE POWSTAJE PYTANIE JAK NALEZY PRAWIDŁOWO USTALIC UPRAWNIENIESTRONY DO SWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO W PRZYPADKU GDY STRONA MA USTALONE PRAWO DO SW.PIELEGNACYJNEGO NA INNE DZIECKO ,TO CZY MOZNA PRZYJĄC ZE JESLI STRONA UBIEGA SIE O INNE SWIADCZENIE OKRESLONE W ART27UST5 USTAWY TO ZACHODZI ZBIEG UPRAWNIEN I KONIECZNOSC DOKONANIA WYBORU PRZEZ STRONE SWIADCZENIA.POZOSTALE WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEN DO SW SA SPELNIONE

 • Reply Anna Meus 18 kwietnia 2016 at 14:46

  JAK NA URZAD OPS TO BARDZO BEZ SENSU ONI TO NAPISALI

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 14:57

  Bez sensu i bez ładu napisali o to po pierwsze. Powiem ci tylko tyle że MPiPS mogą tylko powiedzieć swoje zdanie a jeśli oni nie odwoła nią się od decyzji wydanej przez SKO to muszą ci wypłacić bez gadania u mnie napisali że mają na to 30 dni pewnie u ciebie jest to samo ale MPiPS nie jest od ego by rozstrzygać spory niestety albo i dobrze bo oni sami nie wiedzą za bardzo co z tej ustawy wynika a tak szczerzę wątpię żeby podważali decyzje SKO.

 • Reply Anna Meus 18 kwietnia 2016 at 15:05

  mge cie prosic o te uzasadnienie z sko?poczekam oczywiscie

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 15:14

  zaraz wyśle

 • Reply Anna Meus 18 kwietnia 2016 at 15:15

  bedziemy czekac mam nadzieje ze ja nie musze sie odwolywac do wsa bo przeciez ja sie zgadzam z decyzja sko

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 15:15

  już wysłałam

 • Reply ANNA2163 18 kwietnia 2016 at 15:21

  na twojej decyzji też pisze że macie 30 dni zarówno ty jak i gmina do odwołania się ale nie do MPiPS . Więc jak coś to narazie milcz nic im nie mów poczekaj aż upłynie te 30 dni i powiedz im że minęło 30 dni żeby się odwołać od decyzji z SKO jeśli tego nie zrobili decyzja się uprawomocniła i muszą ci wypłacić.

 • Reply ANNA2163 19 kwietnia 2016 at 15:13

  Wszystko zalezy od konkretnego SKO. A jeszcze może mają odgórny nakaz przyznawać w takich sytuacjach, zeby młodzi rodzący obywatele nie zrażali sie do władzuchny.
  Ale szczerze powiem , po co pracować w tym kraju jak lekką ręką można wyciagnąć ponad 3 tysiące miesięcznie ze swiadczeń.
  No tak starym trzeba jeszcze wydłuzyc wiek emerytalny, żeby było komu pracowac, bo młodzi będą siedziec na swiadczeniach.
  tak skomentowano moją decyzje na forum ops

 • Reply Anna Meus 20 kwietnia 2016 at 16:27

  darmozjadami to sa wlasnie urzednicy co maja po 5 tys na reke a ustaw nie znaja .my wychowujac dzieci nie mamy lekko jesli sie nalezy czemu nie korzystac?widze ze u coniektorych to wysteouje zawisc ciekawe czy by chcial chocby na 1 dzien zamienic sie z nami miejscami wtedy by dopiero wiedzial co to jest prawdziwe tyranie od wczesnego rana do poznego wieczora.ja bym tez chciala isc do pracy odbebnic 8 godzin i potem dupe plaszczyc .paranoja .ludzka zawisc nie zna granic.tak samo jesli ktos ma 4 dzieci to to juz sie nazywa patologia wszystkich do jednego wora rzucają.zamiast wspierac rodziny z dziecmi to wolą wspomagac alkocholikow.a jak sie nalezy to sie nalezy sko sobie z palca tego nie wyssalo

 • Reply ANNA2163 21 kwietnia 2016 at 06:41

  No niestety tak jest jeśli ktoś chce to poczytajcie http://forum.ops.pl/viewtopic.php?f=9&t=207207846&start=20 poczytajcie jest jeden taki cham na tym forum co każdemu chce przygryźć

 • Reply AGUSIONTKO 21 kwietnia 2016 at 13:06

  Dziewczyny, ja czekam półtora miesiaca na decyzje sko i dalej nic, a u was już po dwóch tygodniach jest decyzja. Brawo dla Warszawy i Katowic. Zobaczymy jak na to Słupsk.

 • Reply ANNA2163 21 kwietnia 2016 at 14:11

  AGUSIONTKO Ja myślałam że ty już załatwiłaś sobie i zapomniałaś podzielić się z nami dobrą informacją. Zrób tak jak ANNA MEUS radziła do rzecznika praw dziecka napisz to moment ci rozpatrzą.

 • Reply ANNA2163 22 kwietnia 2016 at 09:16

  A ja już mam z głowy dzwoniła dziś do mnie z OPS i powiedziała że na dniach mi wypłacą. Mam nadzieje że wam tez się uda trzymam za was kciuki kochane.

 • Reply Asia62 1 maja 2016 at 16:43

  Kochane moje dzielne mamusie!
  Prosze czy wiecie czy 1000 zasilku rodzicielskiego nalezy sie w sytuacji jak ojciec dziecka (maz) pracuje na umowe o prace a matka jest bezrobotna ?

 • Reply ANNA2163 2 maja 2016 at 07:30

  Pewnie że się należy przecież ty nie pracujesz i to ty jesteś ważniejsza.

 • Reply Asia62 2 maja 2016 at 17:31

  Dziekuje za odpowiedz.Czy ktos juz taka decyzje dostal i wie to ze swojego doswiadczenia?

 • Reply ANNA2163 3 maja 2016 at 15:11

  Wiem że u mnie w OPS wypłacają tylko ojciec dziecka nie może brać z pracy wtedy pieniędzy pamiętaj.

 • Reply ANNA2163 4 maja 2016 at 08:42

  Znaczy pieniędzy na dziecko nie może brać dopiero zwróciłam uwagie że napisałam troche nie zrozumiale.

 • Reply Asia62 4 maja 2016 at 12:26

  Ok .ANNA2163
  O jakie konkretnie pieniadze chodzi.
  Zeby nie wpadl w jakas pulapke☺
  Zadnych z pracy z tytulu urodzenia dzecka?.
  Czy innych?
  A co z urlopem 2 tyg z okazji urodzin dziecka?
  Hej kochana pisz co wiesz .
  Z gory dzieki za inf.

 • Reply ANNA2163 5 maja 2016 at 08:02

  Nie może brać z tytułu urodzenia dziecka wtedy składasz wszystko w OPS i tam dostaniesz wszystkie pieniądze, czyli za urodzenie dziecka 1000 zł jeśli dochód nie przekroczy dostaniesz też 1000 zł dodatek za urodzenie dziecka ale jak mówię masz kryterium dochodowe przy tym także to już zależy a także 1000 zł przez rok rodzicielskiego. Do tego musisz złożyć ksero dowodu osobistego, skrócony akt urodzenia dziecka, musisz mieć pesel dziecka zazwyczaj jest wydawany razem z aktem urodzenia., Oraz złożyć ich wnioski wypełnione a i chyba jeszcze jeśli starasz się od razu na rodzinne to dochód za 2014 rok. Zresztą i tak chyba będzie potrzebny do dodatku za urodzenie dziecka bo jest kryterium dochodowe, oczywiście jeśli był uzysk lub utrata w następnych latach też trzeba je przedstawić. Mam nadzieje że pomogłam.

 • Reply ANNA2163 5 maja 2016 at 13:11

  A co do urlopu to jak najbardziej się należy to już kwestia pracodawcy a nie OPS.

 • Reply Asia62 5 maja 2016 at 16:10

  WIELKIE DZIEKI ZA ODPOWIEDZ.
  POZDRAWIAM.☺

 • Reply Gosia 23 maja 2016 at 09:48

  Dziewczyny jestem w takiej samej sytuacji co Wy. Na starszą córkę pobieram pielęgnacyjne i przez to odmówili mi rodzicielskiego na urodzonego syna. Zamierzam się odwołać do Katowic. Mam do Was pytanie czy w odwołaniu powolywalyscie się na jakieś artykuły prawne? Sama będę to pisać i chciałabym aby to było sensowne.
  ANNA MEUS czytałam że też odwołanie pisałaś do Kato jeśli możesz powiedz mi czy odwołanie wyslalas emailem, poczta czy przez opiekę? Inne mamy też proszę o odpowiedź na to pytanie. Na odmowie pisze mi ze odwołanie mogę przekazać przez opiekę ale boję się ze opieka to zlekcewazy i oleje moja sprawę.
  Proszę o odzew
  Z góry dzięki :)

 • Reply Agusiontko 23 maja 2016 at 16:36

  Gosiu, musisz przez opiekę ponieważ oni wysyłają to do sko wraz z całą dokumentacją.
  Mi SKO nie przyznało świadczenia rodzicielskiego, dlatego pisałam SKARĘ DO WSA GDAŃSK i czekam aż SKO wyśle dokumentację do Sądu. Im szybciej napiszesz, tym szybciej rozpatrzą Twoje odwołanie…
  Ja na decyzję z SKO czekałam dokładnie miesiąc i 10 dni, więc nie jest powiedziane że w ciągu 30 dni wydadzą Ci decyzję. Także nie poddawaj się

 • Reply anna meus 23 maja 2016 at 20:00

  gosia dokładnie musisz oddac odwołanie do opsu ,najlepiej mieć 2 egzemplarze bo podbija w mopsie datą kiedy to oddałaś a olac cie nie mogą od tego jest sko.Moja sprawa jest po raz drugi w sko bo ops znow wydalo decyzje odmowną ,musiałam czekac na to kolejny miesiąc chociaż w kodeksie administracyjnym pisze iż urząd ma zalatwic sprawę w najszybszym czasie ,po prostu tu już jest złosliwosc dyrektora mopsu .gdy zaskarzylam ich do sko o bezczynność decyzja od razu przyszla poczta a zawsze dzwonili ze mam przyjść odebrać i podpisac i z głowy.przeciagaja jak mogą,mam nadzieje ze teraz sko wyda decyzje i oby ops się nie odwołało do wsa chociaż o tak nie mają jakiś specjalnych argumentów .

 • Reply Gosia 25 maja 2016 at 14:28

  Dzięki za odpowiedź :) myślałam że u Was już wszystko pomyslnie, że koniec problemów z opieką wrr.
  Powolywalyscie się w odwołaniu do jakiś artykułów czy tak wlasnym zdaniem pisalyscie? W piątek chce zanieść odwołanie, ciekawe jak bd na mnie patrzeć ;)

 • Reply anna meus 25 maja 2016 at 15:27

  naszym zdaniem oraz powoływałam się na niektóre przepisy prawne

 • Reply anna meus 25 maja 2016 at 15:29

  ale Katowice przyznawaja mi sko przyznało a ops wydał po raz drugi decyzje odmowna uzasadniając tym razem inaczej niż za pierwszym razem.porazka

 • Reply anna meus 25 maja 2016 at 16:35

  Gosiu jeśli chcesz to mogę ci wysłać na meila pismo z sko jest tam uzasadnione jak należy to interpretować

 • Reply Gosia 26 maja 2016 at 10:09

  Super, poproszę na meila :)
  m.kunowskaa@gmail.com

 • Reply Gosia 26 maja 2016 at 10:11

  Kurde tyle o to walczysz a oni dalej swoje. Zachowuja się jakby z własnej kieszeni mieli Ci to wypłacać i mieliby coś stracić. Nóż w kieszeni się otwiera!

 • Reply anna meus 29 maja 2016 at 19:43

  Gosiu jutro wysle to na twojego meila.pozdrawiam

 • Reply Gosia 31 maja 2016 at 05:12

  Złożyłam odwołanie. Pani w opiece powiedziała ze niby w Polsce nikt ze świadczeniem pielegnacyjnym nie dostał tego rodzicielskiego a w moim miejcie (Gliwice) to jest pewna ze nie ale zobaczymy co będzie. Ogólnie to była bardzo przychylna do mojego odwołania ;) a myślałam że bd na mnie patrzeć jak na wariarke ;)

 • Reply anna meus 31 maja 2016 at 17:03

  pieprzy fleki już tak musze powiedzieć a niech powie ilu matkom powiedzieli ze nie należy im się i nawet nie maja po co wniosku składac no i babki nie sladały chociaż mieli prawo tylko oni robia wode z mózgu ludziom.a ja mam kontakt z jedna mamą która otrzymała swiadczenie rodzicielskie wystarczyło tylko żeby sko przyznało no i ops wypłacil pieniazki.jak może być ze jeden kraj jedno prawo a mopsy sobie rządzą jak chcą ,jak chcą sobie zaoszczedzic kasy w budzecie no to kur…a nie naszym kosztem .dziecko niepełnosprawne ma swoje potrzeby a noworodek inne wiec niech nie łączą jednego dziecka do drugiego bo to co oni mówia i pisza w uzasadnieniach to ani kupy ani dupy się nie trzyma.oja sprawę prowadzi rzecznik praw dziecka wiec może Ty tez napisz do niego na meila czym więcej nas będzie to może porusza ten temat w mediach.ja czekam na nastepna decyzje sko i mam nadzieje zew końcu się uda a jak nie to pojade do tej pieprzonej warszawy i narobię ambarasu.czy to ma być kara za to ze mamy dzieci niepełnosprawne?przeciez poswiecamy im caly swój czas no i mamy prawo rodzic dzieci przecież o to tez w tym chodziło no ale jak widać u nas nie wyszło.

 • Reply Ilona 20 czerwca 2016 at 13:20

  a kto dostanie te pieniądze, jeśli rodzice są po rozwodzie i mają porozumieniem, a zwłąszcza gdy dziecko faktycznie przebywa lub chce tylko u jednego rodzica (jak tu: http://www.eporady24.pl/porozumienie_rodzicielskie_w_zakresie_kontaktow_z_dzieckiem,pytania,3,61,9329.html ; tak jest u nas…)? ja dostanę 500+ czy muszę dzielić się z byłym mężem?

 • Reply anna meus 23 czerwca 2016 at 20:06

  dostanie ten kto sprawuje opieke nad dzieckiem

 • Reply Mama 6 lipca 2016 at 18:21

  Czy ktoras z Was dostala pozytywna odpowiedz z sko ?jestem w takiej samej sytuacji starsze dziecko niepelnosprawne a na mlodsze mops odmawia swiadczenia.
  ?

 • Reply A 25 lipca 2016 at 19:41

  Dziewczyny, proszę o podpowiedź. Byłam zatrudniona na 3miesięczny okres próbny, umowa została przedłużona do dnia porodu, tj. do końca października tego roku. Z tego co się orientuję, po narodzinach Maluszka będzie przysługiwał mi tylko 20tygodniowy urlop macierzyński. Czy po jego zakończeniu, będąc już bezrobotną, będzie mi przysługiwało świadczenie rodzicielskie (do dnia, w którym dziecko skończy roczek)?

 • Reply Gosia 15 sierpnia 2016 at 21:14

  Ja dostałam pozytywną odp z SKO i już normalnie dostaje świadczenie rodzicielskiej :) napisali mi że to co dostaje na starsza, niepełnosprawna córkę nie ma nic wspólnego z synem na którego starałam się o Kosiniakowe.

 • Reply Weronika 24 sierpnia 2016 at 12:39

  Witam, dziś otrzymałam decyzję niestety nie zostało przyznane świadczenie rodzicielskie z tego względu że pobieram świadczenie pielęgnacyjne na inną osobę. Czy pomoże mi ktoś napisać odwołanie? Jeśli tak to proszę o email na Piotrex44@wp.pl

 • Reply Gosia 26 sierpnia 2016 at 16:45

  We wczesniejszych komentarzach ktoś podał wzór pisma :)

 • Reply Ania 11 września 2016 at 19:22

  Walczcie o kosiniakowe. Ja dostalam pozytywny wyrok z ssdu

 • Reply Ania 11 września 2016 at 19:23

  Wzór pisma jest we wcześniejszym komentarzu. Dziękuję tej pani

 • Reply Ania 11 września 2016 at 19:24

  Sko negatywnie dla mnie. Sąd pozytywnie

  • Reply nietoperz 29 września 2016 at 20:08

   Ania a jak napisałaś zaskarżenie decyzji SKO do WSA bo mi SKO utrzymało w mocy decyzje MOPR i musze sie odwołać do sądu a za bardzo nie wiem jak.

  • Reply justyna 6 października 2016 at 20:30

   A jak długo się czeka na opinie z sądu

 • Reply justyna 3 października 2016 at 12:06

  Jak napisać do sądu odwołanie bo sko odmówiło mi świadczenia bo pobieram świadczenie na niepełnosprawne dziecko proszę o pomoc

  • Reply gość 4 października 2016 at 06:14

   Też mam z tym problem. Podaj mi do siebie e- maila a prześle ci to co mam.

 • Reply Jasia 18 października 2016 at 06:14

  Dzień dobry. Mam pytanie. Czy odwoływał się ktoś może do SKO w Bielsku Białej?

  • Reply nietoperz 22 października 2016 at 20:50

   Nie. Ale myślę że warto się odwoływać.

 • Reply Mama 30 grudnia 2016 at 20:05

  Zainteresujcie odmownymi decyzjami rzecznika praw dziecka on wam pomoze.Ja dostalam z odwolania do Sko i wlasnie rzecznik bardzo mi pomogl.

  • Reply Justyna 2 stycznia 2017 at 08:28

   Napisałam do rzecznika praw dziecka teraz czekam na odpowiedz z sądu .Ciekawe ile się czeka na decyzje sądu moja sprawa ciągnie się od maja

 • Reply AGUSIONTKO 4 stycznia 2017 at 21:04

  Drogie mamy, te które się nie poddały jak JA.
  27 października WSA w Gdańsku przyznało mi świadczenie rodzicielskie :)
  27 grudzień – wyrok się uprawomocnił. Czekam na wyrównanie.

  Walczcie, nie rezygnujcie. ! Dzieci mają prawo do swoich świadczeń.

  • Reply Justyna 10 stycznia 2017 at 09:13

   Witam a ile czasu czekałaś na decyzje z WSA

 • Reply Justyna 24 20 stycznia 2017 at 21:50

  Justyna mogę jakiś info na maila j-za719@wp.pl własne dostalam odmowę teraz sko

 • Reply nietoperz 22 stycznia 2017 at 22:10

  Dziewczyny WSA uchylił decyzję MOPR i SKO teraz czekam aż się wyrok uprawomocni i na ruch ze strony MOPR

 • Reply nietoperz 22 stycznia 2017 at 22:16

  Justyna Ja na decyzję czekałam krótko ok 2 miesięcy dostaje się powiadomienie i dniu rozprawy a później na wyrok.

  • Reply Justyna 13 lutego 2017 at 11:05

   Witam a byłaś na sprawie ja mam 2 marca i niewiele czy jechać na sprawe

  • Reply Justyna 13 lutego 2017 at 11:06

   Wyrok sadu wysłali Ci do domu?

   • Reply nietoperz 20 lutego 2017 at 21:05

    Witam mi wysłali termin rozprawy ale pisało ze zaocznie wiec nie pojechałam. A później wyrok dostałam do domu

 • Reply Jasia 13 lutego 2017 at 21:28

  Witam. 20 stycznia złożyłam wniosek do GOPS o kosiniakowe. Dziś odebrałam decyzję przyznającą mi świadczenie rodzicielskie. W moim przypadku obeszło się bez odwołań.

  • Reply Justyna 14 lutego 2017 at 10:40

   A w jakim mieście skladalas

   • Reply Jasia 15 lutego 2017 at 11:50

    Mało znana miejscowość w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim

 • Reply nietoperz 6 marca 2017 at 08:49

  Witam. Dziś odebrałam decyzję z MOPR przyznającą mi świadczenie rodzicielskie, oto mój efekt odwołań do SKO oraz do Sądu Administracyjnego :) Pozdrawiam i walczcie o swoje :)

 • Reply Justyna 19 kwietnia 2017 at 08:32

  Witam a czy WSA wyślę mi że wyrok się uprawomocnił

 • Reply Justyna 15 maja 2017 at 20:13

  Witam czy ktoś był w takiej sytuacji WSA przyznał mi swiadczenie ale SKO wniósło kasację, czy ktoś wie ile czasu się czeka na decyzje sądu naczelnego Administracyjnego , proszę o pomoc

 • Reply weronika 5 lipca 2017 at 07:27

  witam, za 3tygodnie dziecko kończy rok, wczoraj z WSA dostałam wyrok unieważniający decyzję mopsu i sko.
  Byłam w mopsie i dowiedziałam sie że wyrok musi sie uprawomocnić lub też sko może sie odwołać także pani
  powiedziała że jakies 2 miesiące to jeszcze potrwa..trochę wydaje mi sie długo, takie przeciaganie w nieskończonosc no ale czekałam rok takze poczekam i jeszcze te 2 miesiace.

  • Reply Justyna 10 lipca 2017 at 19:08

   U mnie sko się odwołalo wniósła kasację do NSA w Warszawie dzwoniłam do sadu i czeba czekać prawie rok na rozpaczenie kasacji i będę czekać prawie 2 lata nieźle

   • Reply Justyna 22 grudnia 2017 at 18:00

    NSA cofnął wyrok WSA i przyznał rację SKO i świadczenia nie dostałam podobno jestem pierwsza którą nie mam świadczenia

    • Reply Nietoperz 15 lutego 2018 at 15:41

     Kurcze szkoda :(

  Leave a Reply