Dzieci, Rodzice

500 zł na dziecko. Kto dostanie?

4 lutego 2016
500 zł na dziecko to obietnica programu „Rodzina 500 plus”.  Jest to pierwsze tak szerokie wsparcie dla polskich rodzin. Jego celem jest odwrócenie niżu demograficznego w naszym kraju, a także pomoc w wychowywaniu dzieci. Budzi on jednak wiele kontrowersji. Ilu zwolenników, tylu przeciwników. Słyszymy głosy, że dzięki takiemu ruchowi będzie szerzyć się patologia, nie brakuje też głosów o tym, że Państwo wreszcie pomyślało o rodzinach. Nie zamierzam wyrażać swojej opinii na ten temat (jedni i drudzy mają trochę racji), postanowiłam jedynie zebrać garść przydatnych informacji. Projekt bowiem z dniem 1 lutego trafił do Sejmu, a jego start już w kwietniu. Kto może ubiegać się o pieniądze i jakie musi zebrać dokumenty, o tym przeczytacie poniżej.

Świadczenie wychowawcze o którym mowa to nieopodatkowane 500 zł na dziecko (na każde drugie i kolejne dziecko wypłacane miesięcznie) bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach będą się mogły ubiegać także o pieniądze na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 500 zł przysługuje na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, jednak do wyliczenia kryteriów dochodowych można brać pod uwagę dzieci mieszkające z rodzicami, które nie ukończyły 25 lat.

Świadczenie będzie mógł pobierać tylko jeden z rodziców. Nie ma jednak wymagań, aby rodzice znajdowali się w związku małżeńskim. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało także samotnym rodzicom, czy rodzinom w których dzieci pochodzą z różnych związków. Decydować będzie to, na czyim utrzymaniu są dzieci. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać także na dzieci adoptowane, ale nie na dzieci w pieczy zastępczej. W tym drugim wypadku pojawi się dodatek wychowawczy, który także będzie wynosił 500 zł na dziecko.

Dla emigrantów i imigrantów

Świadczenie wychowawcze jest przeznaczone zarówno dla obywateli polskich jak i cudzoziemców pracujących w Polsce. Oznacza to, że mogą je pobierać zarówno Polacy, którzy wyjechali za pracą do innych krajów, nawet jeśli wyjechali na stałe z całymi rodzinami. Warunkiem jest, by nie pobierali w kraju, w którym przebywają podobnych świadczeń.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Wniosek o świadczenie złożyć będzie można w gminie, urzędzie miasta, ośrodku pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń. Będzie go można złożyć przez internet, a podpisać elektronicznym profilem e-PUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (na podstawie tego jest wyliczany dochód rolnika w oparciu o wskaźnik GUS
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie będzie zobowiązana do dołączenia wniosku informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (udzielanych przez urząd skarbowy), informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczeń zawierających informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dane te będą pozyskiwane przez organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego samodzielnie.

Czy 500 plus będzie się zaliczać do kryteriów dla innych świadczeń?

Świadczenie wychowawcze nie będzie się wliczało do dochodu przy staraniu się o inne świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Powyższe rozwiązania funkcjonują w projekcie ustawy przyjętym przez rząd. Teraz prace nad nim podejmie Sejm. Rząd spodziewa się, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze w lutym i zacznie obowiązywać od kwietnia.

źródło – Fakty Piotrkowskie

 

Dziś kończy się KONKURS, w którym możesz wygrać śliczny piknikowy koszyk dla córeczki :).

 

Podobne wpisy

3 komentarze

 • Reply Moniqa 5 lutego 2016 at 09:50

  ja tego nie rozumiem, szczerze napisawszy ;) ile osób, ile kanałów w tv i stron w internecie, tyle zdań. I się pogubiłam. Jedni mówią, że trzeba żyć w związku zalegalizowanym, czyli ślub, a inni że nie trzeba. Więc jak to jest naprawdę? ;)
  rozumiem, że jak przez pierwszy rok będę dostawać to macierzyńskie 1000 zł (hipotetycznie oczywiście, bo na razie nie dostaję, bo w ciąży nie jestem, ale wiadomo, że się myśli o takich sprawach), to 500 zł nie będzie przysługiwać od razu tylko dopiero po upływie tego roku?

 • Reply red_sonia 5 lutego 2016 at 15:02

  Ja wolałbym, żeby te pieniądze, które są na ten cel przeznaczyć na dofinansowanie przedszkoli i żłobków, bo wszystko fajnie ale nie każdy rodzic może sobie pozwolić na opiekę nad dzieckiem babci, ponieważ Babcie pracują, nie każdego stać na nianie i nie każdego stać na to, żeby poświęcić się tylko opiece nad dziećmi. Niektórzy muszą pracować , żeby żyć na jakimś normalnym poziomie. A żłobków coraz mniej, w przedszkolach miejsc brak.

 • Reply Patrycja Fashion 6 lutego 2016 at 15:45

  chyba sobie zrobię;p dostanę?;p

 • Leave a Reply